Vestfold og Telemark

Velkommen til Trygg Trafikk i Vestfold og Telemark! Et helt nytt storfylke fra 1. januar 2020.

Vestfold og Telemark

Hovedkontor
Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg
Postadresse
Trygg Trafikk, Vestfold Fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 Tønsberg
Regionleder
Mette Magnussen
Telefon: 90 99 79 70
Avdeling Skien
Fylkesbakken 6, 3715 Skien

Du vil som tidligere finne representanter for Trygg Trafikk både i Skien og i Tønsberg.
Vi vil som alltid ha høyt fokus på trafikksikkerhet i hele fylket. Herfra skal vi betjene stort og smått til det beste for trafikksikkerheten over hele fylket.

Trygg Trafikk er en nasjonal trafikksikkerhetsaktør. Vår kjernevirksomhet er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, sikkerhet for fotgjengere og syklister. Bruk av sikkerhetsutstyr som refleks, bilbelte og sikring av barn i bil,  er områder som vi har forpliktet oss til gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.  I denne planen er rollene til de ulike nasjonale trafikksikkerhetsaktørene tydelig definert. Tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid er viktigere enn noen sinne dersom vi skal nå målene om max 350 drepte og alvorlig skadde innen 2030.

I løpet av 2020 skal vi ha på plass Trafikksikker fylkeskommune og fire nye trafikksikre kommuner. Sykkelopplæringen må finne sin form i hele det nye fylket. Sykkeldyktig.no skal ut til skolene og vi håper mange vil ta dette i bruk. Markeringen «Lys til ettertanke» som har fokus på de alt for mange drepte og skadde i trafikken skal videreføres.

Vårt arbeide er kunnskapsbasert uten andre mål enn best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Kontakt regionskontoret i Vestfold og Telemark

Mette Magnussen
Mette Magnussen Regionleder Vestfold og Telemark
Brita Straume
Brita Straume Seniorrådgiver Vestfold og Telemark
Tor Egil Syvertsen
Tor Egil Syvertsen Rådgiver Vestfold og Telemark

Vestfold fylkeskommune ha blitt trafikksikker fylkeskommune. Det innebærer bl. a. trafikkopplæring av elever, lærlinger og ansatte.

Over 1800 lærlinger i Vestfold er invitert til å ta E-lærings-programmet Real life Auto. Alle som gjennomfører før fristen  den 14, juli er med i trekningen av 10 gavekort på kr 1 000.

Dette er et samarbeide mellom Vestfold Fylkeskommune, Lærlingerådet i Vestfold og Trygg Trafikk.

På bildet: Sara Bianca Beitz, lærling på Fylkeshuset i Tønsberg gjennomfører her Real Life Auto.

Dokumenter

Dokumenter

Årsrapport Vestfold 2019
[Last ned .pdf]
Årsrapport Telemark 2019
Årsrapport Telemark 2017
Årsrapport Telemark 2017 [Last ned .pdf]
Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Ideer til refleksopplegg
Trygg Trafikk, Powerpoint
Aktiviteter

Aktiviteter

Aktuelt fra Vestfold og Telemark

Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken
10. september 2020

Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken

10. september 2020 deltok direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk på Samferdselsdepartementets innspillseminar om Nasjonal Tiltaksplan (NTP). Her kan du lese hans innlegg i sin helhet.
Les artikkel
Vi må bevare de gode minnene og bearbeide det som gjør vondt
20. april 2020

Vi må bevare de gode minnene og bearbeide det som gjør vondt

- Å miste noen du er glad i er forferdelig vondt. Spesielt når det skjer så brått som i en trafikkulykke. Mange her har opplevd dette, og dere har min dypeste medfølelse, sa statsminister Erna Solberg da hun deltok på minnemarkeringen «Lys til ettertanke» som ble avholdt i Vestfold.
Les artikkel
Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?
28. februar 2020

Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?

Mange av diskusjonene som foregår på sosiale medier og ellers er både relevante og viktige for oss i Trygg Trafikk, fordi vi får nyttige innspill. Konstruktiv kritikk kan bidra til læring, og et omdiskutert leserinnlegg på Twitter den siste uken er et eksempel på dette. Karakteristikker, merkelapper og stråmannsargumentasjon på Twitter bidrar derimot ikke.
Les artikkel
Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige
05. februar 2020

Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige

Både praktiske øvelser, teori og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsportalen sykkeldyktig.no, som NAF, NCF, SLF og Trygg Trafikk lanserte tirsdag. Der får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse.
Les artikkel
Bli Zett konferansen i Telemark
25. november 2019

Bli Zett konferansen i Telemark

- Mye i livet handler om å bli sett som de flotte og verdifulle menneskene vi er. Dagens ungdom har et sterkt press på seg på mange ulike måter. Ungdom mellom 15 til 24 år er en svært risikoutsatt ungdomsgruppe, vi må sørge for og sette dem i stand til å ta godt vare på seg selv og de rundt dem, forteller Brita Straume, distriktsleder i Trygg Trafikk Telemark.
Les artikkel