Vestfold og Telemark

Velkommen til Trygg Trafikk i Vestfold og Telemark! Et helt nytt storfylke fra 1. januar 2020.

Vestfold og Telemark

Besøksadresse
Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg
Postadresse
Trygg Trafikk, Vestfold Fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 Tønsberg
Regionleder
Mette Magnussen
Telefon: 90 99 79 70
magnussen@tryggtrafikk.no

Du vil som tidligere finne representanter for Trygg Trafikk både i Skien og i Tønsberg.
Vi vil som alltid ha høyt fokus på trafikksikkerhet i hele fylket. Herfra skal vi betjene stort og smått til det beste for trafikksikkerheten over hele fylket.

Trygg Trafikk er en nasjonal trafikksikkerhetsaktør. Vår kjernevirksomhet er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, sikkerhet for fotgjengere og syklister. Bruk av sikkerhetsutstyr som refleks, bilbelte og sikring av barn i bil,  er områder som vi har forpliktet oss til gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.  I denne planen er rollene til de ulike nasjonale trafikksikkerhetsaktørene tydelig definert. Tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid er viktigere enn noen sinne dersom vi skal nå målene om max 350 drepte og alvorlig skadde innen 2030.

I løpet av 2020 skal vi ha på plass Trafikksikker fylkeskommune og fire nye trafikksikre kommuner. Sykkelopplæringen må finne sin form i hele det nye fylket. Sykkeldyktig.no skal ut til skolene og vi håper mange vil ta dette i bruk. Markeringen «Lys til ettertanke» som har fokus på de alt for mange drepte og skadde i trafikken skal videreføres.

Vårt arbeide er kunnskapsbasert uten andre mål enn best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Kontakt regionskontoret i Vestfold og Telemark

Mette Magnussen
Mette Magnussen Regionleder Vestfold og Telemark
Brita Straume
Brita Straume Seniorrådgiver Vestfold og Telemark
Tor Egil Syvertsen
Tor Egil Syvertsen Rådgiver Vestfold og Telemark

Vestfold fylkeskommune ha blitt trafikksikker fylkeskommune. Det innebærer bl. a. trafikkopplæring av elever, lærlinger og ansatte.

Over 1800 lærlinger i Vestfold er invitert til å ta E-lærings-programmet Real life Auto. Alle som gjennomfører før fristen  den 14, juli er med i trekningen av 10 gavekort på kr 1 000.

Dette er et samarbeide mellom Vestfold Fylkeskommune, Lærlingerådet i Vestfold og Trygg Trafikk.

På bildet: Sara Bianca Beitz, lærling på Fylkeshuset i Tønsberg gjennomfører her Real Life Auto.

Dokumenter

Dokumenter

Årsrapport Vestfold 2019
[Last ned .pdf]
Årsrapport Telemark 2019
Årsrapport Telemark 2017
Årsrapport Telemark 2017 [Last ned .pdf]
Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Ideer til refleksopplegg
Trygg Trafikk, Powerpoint
Aktiviteter

Aktiviteter