Vestfold og Telemark

Velkommen til Trygg Trafikk i Vestfold og Telemark! Et helt nytt storfylke fra 1. januar 2020.

Vestfold og Telemark

Besøksadresse
Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg
Postadresse
Trygg Trafikk, Vestfold Fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 Tønsberg
Regionleder
Mette Magnussen
Telefon: 90 99 79 70
magnussen@tryggtrafikk.no

Du vil som tidligere finne representanter for Trygg Trafikk både i Skien og i Tønsberg.
Vi vil som alltid ha høyt fokus på trafikksikkerhet i hele fylket. Herfra skal vi betjene stort og smått til det beste for trafikksikkerheten over hele fylket.

Trygg Trafikk er en nasjonal trafikksikkerhetsaktør. Vår kjernevirksomhet er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, sikkerhet for fotgjengere og syklister. Bruk av sikkerhetsutstyr som refleks, bilbelte og sikring av barn i bil,  er områder som vi har forpliktet oss til gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.  I denne planen er rollene til de ulike nasjonale trafikksikkerhetsaktørene tydelig definert. Tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid er viktigere enn noen sinne dersom vi skal nå målene om max 350 drepte og alvorlig skadde innen 2030.

I løpet av 2020 skal vi ha på plass Trafikksikker fylkeskommune og fire nye trafikksikre kommuner. Sykkelopplæringen må finne sin form i hele det nye fylket. Sykkeldyktig.no skal ut til skolene og vi håper mange vil ta dette i bruk. Markeringen «Lys til ettertanke» som har fokus på de alt for mange drepte og skadde i trafikken skal videreføres.

Vårt arbeide er kunnskapsbasert uten andre mål enn best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Kontakt regionskontoret i Vestfold og Telemark

Mette Magnussen
Mette Magnussen Regionleder Vestfold og Telemark
Brita Straume
Brita Straume Seniorrådgiver Vestfold og Telemark
Tor Egil Syvertsen
Tor Egil Syvertsen Rådgiver Vestfold og Telemark

Vestfold fylkeskommune ha blitt trafikksikker fylkeskommune. Det innebærer bl. a. trafikkopplæring av elever, lærlinger og ansatte.

Over 1800 lærlinger i Vestfold er invitert til å ta E-lærings-programmet Real life Auto. Alle som gjennomfører før fristen  den 14, juli er med i trekningen av 10 gavekort på kr 1 000.

Dette er et samarbeide mellom Vestfold Fylkeskommune, Lærlingerådet i Vestfold og Trygg Trafikk.

På bildet: Sara Bianca Beitz, lærling på Fylkeshuset i Tønsberg gjennomfører her Real Life Auto.

#Erdusikker?

 

Fire skoler fra Vestfold er med på trafikksikkerhetskonkurransen #Erdusikker?

Elevene får ulike oppdrag som de i løpet av tre uker kan løse.  Fart og oppmerksomhet er temaene konkurransen tar for seg.

 

Årets deltakerskoler fra Vestfold er:

  • Greveskogen videregående skole
  • Re videregående skole
  • Sande videregående skole
  • Melsom videregående skole
Dokumenter

Dokumenter

Årsrapport Vestfold 2018
[Last ned .pdf]
Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Ideer til refleksopplegg
Trygg Trafikk, Powerpoint
Aktiviteter

Aktiviteter

Aktuelt fra Vestfold og Telemark

Minnemarkeringer landet rundt 2020
20. november 2019

Minnemarkeringer landet rundt 2020

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bedre statistikk kan hindre ulykker
13. november 2019

Bedre statistikk kan hindre ulykker

Det er store mørketall i statistikken over alvorlige trafikkulykker i Norge. Derfor risikerer vi å famle i blinde når vi jobber mot at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Under arbeidet med Nasjonal Transportplan er det på tide å gjøre noe med det.
Les artikkel
110 russ i Vestfold var på seminar: Hvordan takle livet?
18. oktober 2019

110 russ i Vestfold var på seminar: Hvordan takle livet?

Over 100 ungdommer samlet til seminar på Jarlsberg konferansesenter i Vestfold 15. oktober. Ungdommene er enten medlemmer av elevråd eller russestyrer. Politiet, ambulansetjenesten og fylkeskommunen var med, og ungdommene fikk høre om mange ulike tema. Vår distriktsleder Mette Magnussen hadde regi på dagen og sørget for at alt gikk som smurt.
Les artikkel
Vestfold fylkeskommune får status som trafikksikker
18. juni 2019

Vestfold fylkeskommune får status som trafikksikker

Fylkeskommunen er nest først ute i landet med et «kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeide med trafikksikkerhet».
Les artikkel
Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan
14. juni 2019

Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan

Til tross for at MDG-forslaget om barnevennlig transport i by og bygd ikke ble vedtatt av Stortinget, er det gledelig med tverrpolitisk enighet om at Barnas transportplan skal videreføres i 2021, sier myndighetskontakt Miriam Kvanvik i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse
27. mai 2019

Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse

London, England: Kampanjefilmen «Noen kamper er verdt å ta» vant to priser i IN2 SABRE Awards.
Les artikkel
Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?
15. april 2019

Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?

Det var hele 265 deltagere på årets konferanse, og det var mye engasjement å spore både på scenen og i blant publikum.
Les artikkel
Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang
05. april 2019

Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang

Det årlige nasjonale samlingspunktet for alle som jobber med og er opptatt av liv og helse i trafikken går av stabelen på tirsdag. Årets tema fra Trygg Trafikk er blant de mest kompliserte organisasjonen har tatt for seg: hva skjer egentlig når regionreformen får konsekvenser for trafikksikkerhetsfeltet? – Et tilsynelatende smalt tema som har potensiell påvirkningskraft på alle nordmenn der ute, mener Trygg Trafikk-direktøren.
Les artikkel
Visjon og mål i potensiell konflikt
04. april 2019

Visjon og mål i potensiell konflikt

Nullvekstmålet, som vil føre til at flere går og sykler fremfor å kjøre bil, risikerer å komme i konflikt med arbeidet for nullvisjonen fordi de myke trafikantene er mer utsatt for ulykker enn bilistene. – Vi er oppmerksomme på at dette er noe vi må håndtere i årene som kommer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Les artikkel
Norges eldste by godkjent som trafikksikker kommune
18. februar 2019

Norges eldste by godkjent som trafikksikker kommune

Torsdag mottok Tønsberg og Re kommune i Vestfold beviset for at de har blitt trafikksikre kommuner. Dagen ble feiret med ordførere, rådmenn og kommunaldirektører i de respektive kommunene.
Les artikkel
Stort oppmøte på sterk minnemarkering for trafikkdrepte
14. januar 2019

Stort oppmøte på sterk minnemarkering for trafikkdrepte

Stokke, Vestfold: Året 2019 fikk en både sørgmodig og varm start med fakkeltog, minnestund og taler under minnemarkeringen «Et lys til ettertanke».
Les artikkel
Bulkedagen kommer
21. desember 2018

Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Nettverkssamling for trafikk valgfag
11. oktober 2018

Nettverkssamling for trafikk valgfag

Trygg Trafikk i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold samlet lærere som underviser i trafikk valgfag 12. og 13.september på Leangkollen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel