Vestland

Trygg Trafikk når ut til heile landa gjennom distriktskontora sine. I Vestland har me distriktskontor i Leikanger og i Bergen, men me er òg ein del på reise i fylket elles.

Vestland

Hovedkontor
Sandslihaugen 30, 5254 Sandsli
Postadresse
Postboks 7900, 5020 Bergen
Regionleder
Knut Olav Røssland Nestås
Telefon: 41 20 61 32
Avdeling Leikanger
Askedalen 4, 6863 Leikanger

Dei som er tilsett ute i fylka har eit særskilt ansvar for å følgja opp trafikksikringsarbeidet regionalt med omsyn til Trygg Trafikk si rolle og nasjonale og regionale føringar. Det er eit tett og godt samarbeid med ein rekkje aktørar, der det er verd å nemna Vestland fylkeskommune spesielt.

Trygg Trafikk har også kurs for faggrupper, utviklar nettverk og gjennomfører vedtekne aktivitetar. Kjerneoppgåver for distriktskontora er godkjenningsordninga «Trafikksikker kommune», vidareutvikling av «Hjertesone»-konseptet, å påverka avgjersletakarar politisk og administrativt til å prioritera trafikktryggleik, bistå barnehagar og skular slik at born i fylket får ein trafikksikker oppvekst, samt jobba for påverka trafikantar til å ta riktige val i trafikken.

Regionleiaren er også Trygg Trafikk sin mediekontakt i fylket.

Kontakt distriktskontoret i Hordaland

Knut Olav Røssland Nestås
Knut Olav Røssland Nestås Regionleder Vestland
Audun Heggestad
Audun Heggestad Seniorrådgiver Vestland
Åslaug Bergsvåg
Åslaug Bergsvåg Rådgiver Vestland

Nyttige lenker

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk Hordaland 2019
Årsrapport Trygg Trafikk Sogn og Fjordane 2019
[Last ned .pdf]

Aktuelt frå Vestland

Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken
10. september 2020

Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken

10. september 2020 deltok direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk på Samferdselsdepartementets innspillseminar om Nasjonal Tiltaksplan (NTP). Her kan du lese hans innlegg i sin helhet.
Les artikkel
Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart
11. august 2020

Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.
Les artikkel
Sjekk sykkelhjelmen
15. mai 2020

Sjekk sykkelhjelmen

- Bruk av sykkelhjelm reduserer alvorlege hovudskadar med 60% når ulykka først er ute på sykkeltur, både blant vaksne og born. Men: – Sykkelhjelmen er forbruksvare og det er lurt å sjekka tilstanden ofte, seier Knut Olav Røssland Nestås, regionleiar i Trygg Trafikk Vestland.
Les artikkel
Vi må bevare de gode minnene og bearbeide det som gjør vondt
20. april 2020

Vi må bevare de gode minnene og bearbeide det som gjør vondt

- Å miste noen du er glad i er forferdelig vondt. Spesielt når det skjer så brått som i en trafikkulykke. Mange her har opplevd dette, og dere har min dypeste medfølelse, sa statsminister Erna Solberg da hun deltok på minnemarkeringen «Lys til ettertanke» som ble avholdt i Vestfold.
Les artikkel
Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?
28. februar 2020

Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?

Mange av diskusjonene som foregår på sosiale medier og ellers er både relevante og viktige for oss i Trygg Trafikk, fordi vi får nyttige innspill. Konstruktiv kritikk kan bidra til læring, og et omdiskutert leserinnlegg på Twitter den siste uken er et eksempel på dette. Karakteristikker, merkelapper og stråmannsargumentasjon på Twitter bidrar derimot ikke.
Les artikkel
Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige
05. februar 2020

Ny digital læringsportal rulles ut: Her blir elevene sykkeldyktige

Både praktiske øvelser, teori og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsportalen sykkeldyktig.no, som NAF, NCF, SLF og Trygg Trafikk lanserte tirsdag. Der får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse.
Les artikkel