Evaluering av barn i bil på 1-2-3

Vi ønsker å høre fra dere som har gjennomført kampanjen Barn i bil på 1-2-3.

Er kampanjen enkel å gjennomføre og hvordan blir det mottatt? All informajson blir brukt slik at vi kan vurdere og tilpasse kampanjen enda bedre.

  • Fyll inn hvilket fylke barnehagen tilhører