Kort guide om bilstoler

Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.

De ulike bilstolene

Bilstoler deles hovedsakelig inn i tre grupper: babystol, småbarnstol og beltestol. Forenklet kan vi si at et barn vil trenge tre typer bilstoler i løpet av livet.

Det fins to regelverk for godkjent sikkerhetsutstyr: ECE R44.03 / R44.04 og den nyeste ECE R 129 (i-Size).

ECE R44.03 / R44.04 opererer med 4 vektklasser på stolene og det er påbudt med bakovervendt sikring til barnet er 9 kg.

R129 (i-Size) opererer med høydegruppe på stolene og det er påbudt med bakovervendt sikring til barnet er 15 mnd. Godkjenningsmerket på bilstolen angir hvilken vektklasse eller høydegruppe utstyret gjelder for.

Babystol

  • Alder:  0 – 15 mnd
  • Vekt:  0 – 13 kg – godkjent etter  R 44 04
  • Høyde: ca. 40 – 75 cm – godkjent etter R 129

Dette er den første bilstolen barnet trenger og den monteres alltid bakovervendt. Velg en stol som passer i bilen og sett dere godt inn i hvordan den festes riktig. Feilmontering forekommer ofte. Babystolen har høyde og vektbegrensning, sjekk hva som gjelder for den aktuelle stolen. Babystolen bør byttes når barnet kan sitte selv og er stort nok for en småbarnsstol eller senest når barnets hode er i linje med setets høyeste punkt.

Småbarnstol

  • Alder: ca. 6 mnd – 5 år/6 år
  • Vekt: ca. 9 – 18/25 kg  godkjent etter R 44 04
  • Høyde: ca. 61 – 105 cm  godkjent etter R 129

Småbarnstolen er det andre bilsetet barnet trenger. Utvalget er stort og det skilles mellom stoler som festes med ISOfix eller med bilens bilbelter, begge deler er like sikkert ved riktig montering. Velg en småbarnstol som kan monteres bakovervendt og som passer til bilen. Bakovervendt småbarnstol bør brukes så lenge som mulig og minimum til barnet er 4 år. Barnet vil vokse mye i løpet av bruksperioden og det er viktig at bilstolen vokser med barnet. Noen vil være nødt til å bytte til større småbarnstol i løpet av bakovervendtperioden. Stolen er for liten når øverste del av barnets øre er på linje med setets høyeste punkt.

Beltestol

  • Alder: ca. 5 år og oppover
  • Vekt:  15 – 36 kg – godkjent etter R 44 04
  • Høyde: ca. 100 – 135/150 cm – godkjent etter R 129

En fremovervendt beltestol er den siste bilstolen barnet trenger. Barn skal sitte i en godkjent stol til minimum 135 cm og gjerne lengre om utstyret er godkjent for det. Ved å bruke en beltestol, sikrer du riktig belteføring. Feil bruk av belte kan føre til store skader ved en ulykke. Bilbelte skal ligge tett mot kroppen, hoftedelen av beltet skal gå over hoftene og skulderdelen bør gå over skulder, nært halsen.