Filmer til bruk i ungdomsskolen

Se aktuelle filmer for ungdomstrinnet og arbeid deretter med spørsmålene som er utarbeidet til hver film. NB. Siden er under ombygging.

Kunne det vært deg?

Dette er en 10 minutter lang film basert på en reell ungdomsulykke i nærheten av Stryn april 2008. Camilla på 15 år mister livet. Etterarbeidet tar for seg perspektivet til sjåføren, til vennene og til Camilla.

Etterarbeid til filmen Kunne det vært deg?

Sykkelhjelm

Film og animasjon på 1,5 minutt som viser fordelen ved bruk av sykkelhjelm.

Tenker på deg

En 60 sekunder lang film som viser hvor fort livet kan bli snudd på hodet. Filmen er laget av Landsforeningen for Ryggmargsskadde og Sunnaas sykehus.

Skolefoto

Glade elever venter på å bli foreviget av skolefotografen. Denne 50 sekunder lange filmen er en tankevekker for alle som ferdes i trafikken.

At döda et barn

Se den sterke filmatiseringen av Stig Dagermans novelle «Att döda ett barn». Filmen varer i litt over 7 min.

Bruker du mobilen bak rattet?

Stopp og sov

Å tape i lotto

En sann historie

Den 5. april kl. 0400 om natten kjører Lars på moped med en promille på 1,25. Han kommer alvorlig til skade da han kjører inn i et tre og velter. Skaden han pådrar seg er antydet til minimum 55% medisinsk invaliditet.

Lars blir dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, en bot på kr. 15 000 og fradømt retten til å kjøre bil for alltid. Forsikringsselskapet avslo dekning gjennom ulykkesforsikring og henviste til unntak for for skade voldt på grunn av selvforskylt beruselse. Kilde: Avkortningsnemda.

Hva tenker du om dommen Lars fikk?
Hva dekker en ansvarsforsikring?
Når kan et forsikringsselskap la være å betale ut dekning?

Oppgaver

Her det oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne:

  • Diskutere hvordan oppmerksomhet og rus kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken
  • Gi praktiske eksempler på og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet

Mobilbruk kan være like farlig som promille

Les teksten om mobilen som stjeler oppmerksomhet. Teksten sier noe om lovverk, ulykker og sammenligner mobilbruk med promille.

Hvilke erfaringer har du selv fra mobilbruk som gående, syklende eller som passasjer i bil?
Hva annet stjeler oppmerksomhet fra deg i trafikken?