Valgfaget trafikk

Valgfaget trafikk skal være praktisk rettet, og deler av opplæringen må skje ute i trafikken. Det inneholder alle komponenter av trafikalt grunnkurs, med unntak av mørkekjøringsdelen. Valgfaget trafikk gir rikelig med muligheter for undersøkelser, tester, demonstrasjoner, vedlikeholdsarbeid og presentasjoner.

Det er opp til hver skole å avgjøre om trafikalt grunnkurs skal inngå i valgfaget eller ikke. Dersom trafikalt grunnkurs skal implementeres i valgfaget, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Eleven må være tilstede under hele førstehjelpsopplæringen og totalt minst 80% av valgfagets timer
  • Mørkekjøringsdelen må foretas ved en trafikkskole
  • Gruppestørrelsen kan ikke overstige 18 elever
  • Læreren må ha tilleggsutdanning godkjent av Vegdirektoratet (se under)

Bevis for øvelseskjøring utstedes ved skoleårets slutt.

Tilleggsutdanningen kan gjennomføres på følgende måte: 

Lærer må ha gjennomført et kurs han/hun må ta ved Nord Universitets studiested Stjørdal.

Kurset bygger på det «gamle» kurset man måtte ha for å undervise i trafikalt grunnkurs. Det gir 5 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig oppgave. Lærerne får en innføring i både førstehjelp og trafikant i mørke (den gamle mørkekjøringsdelen).  Kurset går over 5 dager ved Nord Universitet. Kurset koster 11 000, pluss semesteravgift på 725,00. Les mer om kurset her:

Les mer om Nord universitet sitt kurs her!

Det er et begrenset antall plasser.

 

Kontaktperson

Torunn Mevik
Torunn Mevik Rådgiver opplæring