Hjertesone - tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

 

En hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både små og store tiltak. Noen tar det kort tid å få på plass, mens andre tiltak kan det være mer krevende og ta lengre tid å gjøre noe med.

Hva kan du gjøre?

Hva kan foreldre gjøre?
 • Bli enige om hvor hjertesonen på deres skole bør være.
 • Samarbeid gjennom FAU og bli enige om felles regler.
 • Finn egnede steder, såkalte droppsoner, der barn som blir kjørt kan bli sluppet av. Disse stedene bør lokaliseres slik at resten av skoleveien blir trafikksikker.
 • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen eller kan de gå alene eller sammen med andre?
 • Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre.
 • Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker skolevei for alle.
Hva kan skoleledelsen og de ansatte gjøre?
 • Bli en hjertesoneskole og få mindre biltrafikk rundt skolen.
 • Ta opp temaet med FAU og på foreldremøter.
 • Kartlegg de farligste punktene rundt skolen og finn trygge steder der barn som blir kjørt kan bli sluppet av.
 • Legg til rette for god sykkelparkering for elevene.
 • Undersøk om det er realistisk å få:
  – stengt enkelte strekninger
  – satt ned fartsgrensen
  – andre reguleringer som bedrer forholdene for gående og syklende
  – flyttet eller endret skolens parkeringsområde
 • Snakk med elevene om trafikksikkerhet og oppfordre dem til å gå eller sykle til skolen.
 • Del gode ideer med andre skoler og følg med på hva andre gjør.
 • Opprett kontakt med kommunen og hør hva de kan bidra med.
 • Bidra til mindre biltrafikk rundt skolen ved å gå, sykle eller kjøre kollektivt
 • Samarbeide med elevene og foreldrene om tiltakene
Hva kan de elevene ved skolen gjøre?
 • Ta opp temaet trafikksikkerhet og hjertesone i elevrådet
 • Bidra med forslag til ulike tiltak som kan inngå i skolens hjertesone
 • Lage kampanjer for å få flere til å gå eller sykle
 • Påvirke foreldrene til å følge elevene til fots eller på sykkel
Hva kan kommunen gjøre?
 • Bidra til at barn har trygge og sikre skoleveier.
 • Foreta risikovurderinger av kommunale skoleveier. På fylkeskommunale veier kan forespørsel om risikovurdering rettes til Statens Vegvesen.
 • Lag helhetlige planer med vurdering av:
  – stenging av enkelte strekninger
  – lavere fartsgrenser
  – iverksetting av reguleringer og/eller fysiske tiltak som bedrer forholdene for de som går og sykler.
 • Få skoler til å innføre hjertesoner og bidra til at flere går eller sykler til skolen.
 • Stimuler skoler til å:
  – iverksette lokalt tilpassede tiltak
  – skape nettverk for erfaringsutveksling og utvikling av gode løsninger

Ofte stilte spørsmål om hjertesone

Hvem kan jobbe med en hjertesone?

Alle som har interesse av trygg og sikker skolevei kan jobbe med en hjertesone. Dette involverer:

 • Foreldre
 • Skoleledelsen
 • Kommunen
Hvordan kan du som forelder starte arbeidet med å skape hjertesone?

Det er en fordel å være flere om arbeidet med å skape hjertesone. FAU kan være et godt utgangspunkt for en slik gruppe.

Veien videre blir å utveksle tanker og ideer på hva som gjør at skolen ikke har en hjertesone i dag.

4 viktige spørsmål som kan være en god start:

 • Hva er trafikkutfordringene våre i dag?
 • Hvilke forslag har vi til mindre tiltak vi kan gjøre selv?
 • Hvilke forslag har vi til større tiltak som krever ekstern hjelp?
 • Hvem må vi samarbeid med om tiltakene.

Et godt utgangspunkt kan være denne brosjyren: «Kom i gang med hjertesone»

Er hjertesone en sertifisering?

Nei, en hjertesone er ingen sertifisering. Å skape en hjertesone er en prosess som involverer at foreldre, skole og/eller kommunen arbeider for å gjøre skoleveien tryggere og sikrere.

Hva er det som skaper en hjertesone?

Det er mange tiltak som skaper en hjertesone. Dette kan for eksempel være:

 • Droppsoner der foreldre kan slippe barna av slik at barna kan gå trygt og sikkert frem til skolen på egenhånd.
 • Det er trygt og sikkert å gå eller sykle til skolen.
 • Biler parkeres utenfor hjertesonen.
 • Fartsgrensen er lav innenfor hjertesonen.
Hva er en droppsone?

Det er egnede steder der barn som blir kjørt kan bli sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert sånn at resten av skoleveien blir trafikksikker.

Kan en hjertesone påvirke barn og unges helse?

Når skoleveien er trygg og sikker er det lettere og mer morsomt både å gå og sykle til skolen. I tillegg gir det mosjon, frisk luft og er bra for miljøet!

Hjertesone-verktøykasse

Nyttige brosjyrer

Hjartesone - tryggare skuleveg
Informasjonsbrosjyre på nynorsk
Hjertesone - tryggere skolevei
Informasjonsbrosjyre på bokmål
Kom i gang med hjertesone
Hvordan kan dere få på plass en hjertesone? Her får du tips og ideer. Brosjyre på bokmål.

Nyttige lenker

Beintøft
Beintøft er Norges største kampanje for å gå og sykle til skolen.
Trygg skolevei - Statens vegvesen
Gode trafikkløsninger i skolens nærområder er viktig for å sikre barna en trygg skoleveg.

Nyttig og fint til arrangementer

Hjertesonesang [.mp3]
Hjertesonesang.. Skrevet og komponert av Peder Lundh for Hjertesone Gokstad skole v/FAU
Hjertesonesang - singalong [.mp3]
Hjertesonesang - instrumental. Skrevet og komponert av Peder Lundh for Hjertesone Gokstad skole v/FAU
Hjertesonesang - sangtekst [.pdf]
Skrevet og komponert av Peder Lundh for Hjertesone Gokstad skole v/FAU

Profilmateriell

Profilmanual
Denne profilmanualen er en veileder og en hjelp i arbeidet. Profilmanualen er laget for egne medarbeidere og eksterne formgivere. Den inneholder grunnleggende grafiske elementer med eksempler på god bruk. [Last ned .pdf]
Reflekser og refleksvest - forslag til hvordan det kan se ut
Denne kan dere gi til refleksprodusenter som en beskrivende mal på hvordan refleksene eller refleksvestene kan se ut. [Last ned .pdf]

Skoler som er i gang med Hjertesone

Akershus

Asker kommune – Heggedal skole

Bærum kommune – Skui skole

Nesodden kommune – Berger skole

 

 

Aust-Agder

Arendal kommune – Rykene oppvekstsenter

Buskerud

Drammen kommune – Øren skole

Røyken kommune – Hyggen skole

Finnmark

Alta kommune – Elvebakken skole

Alta kommune – Gakori skole

Alta kommune – Kaiskuru nærmiljøsenter

Vadsø kommune – Vadsø skole

Hordaland

Austrheim kommune – Kaland skule

Bergen kommune – Bønes skole

Bergen kommune – Christi Krybbe Skoler

Bergen kommune – Fridalen skole

Bergen kommune – Gimle oppveksttun

Bergen kommune – Haukeland skole

Bergen kommune – Hellen skole

Bergen kommune – Hjellestad skole

Bergen kommune – Kjøkkelvik skole

Bergen kommune – Krohnengen skole

Bergen kommune – Kyrkjekrinsen skole

Bergen kommune – Landås skole

Bergen kommune – Liland skole

Bergen kommune – Loddefjord skole

Bergen kommune – Lone skole

Bergen kommune – Minde skole

Bergen kommune – Møhlenpris oppveksttun

Bergen kommune – Nattland skole

Bergen kommune – Paradis skole

Bergen kommune – Olsvik skole

Bergen kommune – Skjold skole

Bergen kommune – Steinerskolen Bergen

Bergen kommune – Sædalen skole

Bergen kommune – Søreide skole

Bergen kommune – Søråshøgda skole

Bergen kommune – Trengereid oppveksttun

Bergen kommune – Ulsetskogen skole

Bergen kommune – Ulsmåg skole

Bergen kommune – Varden skole

Bergen kommune – Ådnamarka skole

Voss kommune – Palmafossen skule

Voss kommune – Skulestad skule

 

Nordland

Vefsn kommune – Mosjøen skole

Oslo

Ekeberg skole

Rødtvedt skole

Rogaland

Karmøy kommune – Eide skole

Sandnes kommune – Sandved skole

Stavanger kommune – Roaldsøy skole

Time kommune – Bryne skole

Sogn og Fjordane

Sogndal kommune – Kaupanger skule

Telemark

Bø kommune – Bø skule

Trøndelag

Rennebu kommune – Rennebu barne- og ungdomsskole

Vest-Agder

Farsund kommune – Farsund barneskole

Farsund kommune – Vanse skole

Flekkefjord kommune – Sunde skole

Vestfold

Færder kommune – Teie skole

Sandefjord kommune – Bokemoa skole

Sandefjord kommune – Framnes skole

Sandefjord kommune – Gokstad skole

Sandefjord kommune – Haukerød skole

Sandefjord kommune – Helgerød skole

Sandefjord kommune – Krokemoa skole

Sandefjord kommune – Melsom skole

Sandefjord kommune – Mosserød skole

Sandefjord kommune – Sande skole

Sandefjord kommune – Unneberg skole

Sandefjord kommune – Vesterøy skole

Sandefjord kommune – Virik skole

Tønsberg kommune – Presterød skole

Hjertesone - et samarbeidsprosjekt

Hjertesone er et samarbeid mellom mange aktører som alle ønsker å fremme barns trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.

Statens vegvesen

Syklistenes Landsforening

Politiet

Trygg Trafikk

Helsedirektoratet

Miljøagentene

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)