Hjertesone - tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Hva kan du gjøre?

Hva kan foreldre gjøre?
 • Bli enige om hvor hjertesonen på deres skole bør være.
 • Samarbeid gjennom FAU og bli enige om felles regler.
 • Finn egnede steder, såkalte droppsoner, der barn som blir kjørt kan bli sluppet av. Disse stedene bør lokaliseres slik at resten av skoleveien blir trafikksikker.
 • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen eller kan de gå alene eller sammen med andre?
 • Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre.
 • Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker skolevei for alle.
Hva kan skoleledelsen gjøre?
 • Bli en hjertesoneskole og få mindre biltrafikk rundt skolen.
 • Ta opp temaet med FAU og på foreldremøter.
 • Kartlegg de farligste punktene rundt skolen og finn trygge steder der barn som blir kjørt kan bli sluppet av.
 • Legg til rette for god sykkelparkering for elevene.
 • Undersøk om det er realistisk å få:
  – stengt enkelte strekninger
  – satt ned fartsgrensen
  – andre reguleringer som bedrer forholdene for gående og syklende
  – flyttet eller endret skolens parkeringsområde
 • Snakk med elevene om trafikksikkerhet og oppfordre dem til å gå eller sykle til skolen.
 • Del gode ideer med andre skoler og følg med på hva andre gjør.
 • Opprett kontakt med kommunen og hør hva de kan bidra med.
Hva kan kommunen gjøre?
 • Bidra til at barn har trygge og sikre skoleveier.
 • Foreta risikovurderinger av kommunale skoleveier. På fylkeskommunale veier kan forespørsel om risikovurdering rettes til Statens Vegvesen.
 • Lag helhetlige planer med vurdering av:
  – stenging av enkelte strekninger
  – lavere fartsgrenser
  – iverksetting av reguleringer og/eller fysiske tiltak som bedrer forholdene for de som går og sykler.
 • Få skoler til å innføre hjertesoner og bidra til at flere går eller sykler til skolen.
 • Stimuler skoler til å:
  – iverksette lokalt tilpassede tiltak
  – skape nettverk for erfaringsutveksling og utvikling av gode løsninger

Det er mange måter å lage en hjertesone på

Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

 

En hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både små og store tiltak. Noen tar det kort tid å få på plass, mens andre tiltak kan det være mer krevende og ta lengre tid å gjøre noe med.

Følg oss på Facebook: facebook.com/hjertesone

Ofte stilte spørsmål om hjertesone

Hvem kan jobbe med en hjertesone?

Alle som har interesse av trygg og sikker skolevei kan jobbe med en hjertesone. Dette involverer:

 • Foreldre
 • Skoleledelsen
 • Kommunen
Hvordan kan du som forelder starte arbeidet med å skape hjertesone?

Det er en fordel å være flere om arbeidet med å skape hjertesone. FAU kan være et godt utgangspunkt for en slik gruppe.

Veien videre blir å utveksle tanker og ideer på hva som gjør at skolen ikke har en hjertesone i dag.

4 viktige spørsmål som kan være en god start:

 • Hva er trafikkutfordringene våre i dag?
 • Hvilke forslag har vi til mindre tiltak vi kan gjøre selv?
 • Hvilke forslag har vi til større tiltak som krever ekstern hjelp?
 • Hvem må vi samarbeid med om tiltakene.

Et godt utgangspunkt kan være denne brosjyren: «Kom i gang med hjertesone»

Er hjertesone en sertifisering?

Nei, en hjertesone er ingen sertifisering. Å skape en hjertesone er en prosess som involverer at foreldre, skole og/eller kommunen arbeider for å gjøre skoleveien tryggere og sikrere.

Hva er det som skaper en hjertesone?

Det er mange tiltak som skaper en hjertesone. Dette kan for eksempel være:

 • Droppsoner der foreldre kan slippe barna av slik at barna kan gå trygt og sikkert frem til skolen på egenhånd.
 • Det er trygt og sikkert å gå eller sykle til skolen.
 • Biler parkeres utenfor hjertesonen.
 • Fartsgrensen er lav innenfor hjertesonen.
Hva er en droppsone?

Det er egnede steder der barn som blir kjørt kan bli sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert sånn at resten av skoleveien blir trafikksikker.

Kan en hjertesone påvirke barn og unges helse?

Når skoleveien er trygg og sikker er det lettere og mer morsomt både å gå og sykle til skolen. I tillegg gir det mosjon, frisk luft og er bra for miljøet!

Nyttige brosjyrer

Hjartesone - tryggare skuleveg
Informasjonsbrosjyre på nynorsk
Hjertesone - tryggere skolevei
Informasjonsbrosjyre på bokmål
Kom i gang med hjertesone
Hvordan kan dere få på plass en hjertesone? Her får du tips og ideer. Brosjyre på bokmål.

Nyttige lenker

Beintøft
Beintøft er Norges største kampanje for å gå og sykle til skolen.
Trygg skolevei - Statens vegvesen
Gode trafikkløsninger i skolens nærområder er viktig for å sikre barna en trygg skoleveg.

Nyttig og fint til arrangementer

Hjertesonesang [.mp3]
Hjertesonesang.. Skrevet og komponert av Peder Lundh for Hjertesone Gokstad skole v/FAU
Hjertesonesang - singalong [.mp3]
Hjertesonesang - instrumental. Skrevet og komponert av Peder Lundh for Hjertesone Gokstad skole v/FAU
Hjertesonesang - sangtekst [.pdf]
Skrevet og komponert av Peder Lundh for Hjertesone Gokstad skole v/FAU

Hjertesone - et samarbeidsprosjekt

Hjertesone er et samarbeid mellom mange aktører som alle ønsker å fremme barns trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.

Statens vegvesen

Syklistenes Landsforening

Politiet

Trygg Trafikk

Helsedirektoratet

Miljøagentene

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)