Brosjyrer til foreldre og FAU

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem
Tips og råd om sykling på skoleveien i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven §12 - 1 av 20.08.2015, som gir foreldre rett til å bestemme når deres barn kan sykle til skolen.
Presentasjon av veileder, Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem (PPT)
Denne presentasjonen bygger på veilederen "Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem", og er ment som en hjelp til møter og innlegg.
Informasjon til foreldre/foresatte
Informasjon til foreldre og foresatte i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven og sykling til skolen.
6-åringar på skolevei – Foreldrehefte
Råd til foreldre om trafikksikkerhet på skolevei.
Særlig farlig eller vanskelig skolevei
Veileder som viser hvilke momenter som er sentrale når kommuner skal vurdere om en skolevei er særlig farlig.
Til FAU
En del av læringsmiljøet er også skoleveien, skolegården og skolens nærmiljø. Se hva du som FAU kan påvirke.
Sikker skoleskyss
Råd om skoleskyss fra NHO Transport og Trygg Trafikk.
Sykle til skolen
Råd om sykling til skolen fra Statens vegvesen, FUG, SLF, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Veiledere til skole og lærere

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem
Tips og råd om sykling på skoleveien i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven §12 - 1 av 20.08.2015 som gir foreldre rett til å bestemme når deres barn skal sykle til skolen.
Presentasjon av veileder, Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem
Denne presentasjonen bygger på veilederen "Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem", og er ment som en hjelp til møter og innlegg.
Trafikkboka
Lærerveiledning til Trafikkboka, grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4.klasse.
Trå til
Her kan du laste ned veiledning til det trykte sykkelmateriellet Trå til, hefte 1 og 2.
Veiledning til Kunnskapsløftet
En veiledning for å styrke trafikkopplæringen 1.-10.klasse. Utviklet av Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet.
Trafikkopplæring i ungdomsskolen
Eksempler på praktisk gjennomføring av trafikkopplæring i ungdomsskolen.
Tenåringer i trafikken
Et hefte til støtte for dem som arbeider med ungdom og trafikksikkerhet.

Filmer til foreldre