Gå eller sykle til skolen

Avgjørelsen om når barn kan gå eller sykle alene til skolen avhenger av mange faktorer.

Når barn kan gå alene til og fra skolen, avhenger både av skoleveien og barnas modenhet. Før barna kan gå alene, må dere øve på skoleveien. Hvor lang tid dette vil ta, er avhengig av hvor store utfordringer det er på veien og hvordan barna takler disse.

Tips til øving på skolevei:

  • Øv på hvor barna skal gå, stanse og hva de skal se etter når de krysser en vei
  • Gi barna gradvis mer ansvar for egne valg og vurderinger
  • Gå sammen med barna til de føler seg trygge på veien og mestrer utfordringene
  • Øv sammen flere ganger gjennom året. Det kan være flere utfordringer når det er mørketid og vinter
  • Før barna går alene kan det være lurt å gå et stykke bak slik at du kan holde øye med hva som skjer og har mulighet til å gripe inn

Sykle alene til skolen

Skolen har ofte regler for når elevene får lov til å sykle til skolen. Hvor gamle barna skal være, må hver enkelt skole ta stilling til utfra elevenes forutsetninger og lokalt trafikkmiljø. Det er også av stor betydning hvor mye trening og opplæring barna har fått.Foreldrene bør involveres gjennom FAU dersom aldersgrense for sykling til skolen skal bestemmes.

Dette bør elevene kunne før de får sykle alene til skolen:

  • De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse
  • De må kunne grunnleggende trafikkregler
  • De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid
  • De må ha trent i trafikken sammen med en voksen

Husk hjelm! Alle skoler bør ha påbud om bruk av hjelm når de er på sykkelturer i skoletiden.