Skolepatrulje

Mange skoler velger å ha elever på 7. trinn som skolepatrulje for å hjelpe de yngste elevene i trafikken.

Skolepatrulje er ikke en pålagt oppgave, så skolene må selv bestemme om de ønsker skolepatrulje og hvilke oppgaver den skal ha. Det er rektor som har ansvaret for sikkerheten til skolepatruljen og resten av skolens elever.

Et alternativ til å la elever være skolepatrulje er å engasjere voksne, f.eks. gjennom FAU, velforeninger eller pensjonistgrupper.

Ved etablering av skolepatrulje:

  • Sørg for at FAU ved den enkelte skole er med på bestemmelsen om etablering av skolepatruljen.
  • Ha en trafikkansvarlig lærer som setter seg inn i regler og rutiner – og som står for opplæringen av skolepatruljene.
  • Sørg for at skolepatruljeopplæringen ikke går på bekostning av annen trafikkopplæring ved skolen.
  • Ta kontakt med politiet eller samferdselsetat for å få en vurdering av skolepatruljens plassering og oppgaver i henhold til trafikken på stedet.
  • Etabler klare beskrivelser for hvilke oppgaver patruljen skal ha og hvilke rutiner som skal følges.
  • Sørg for at skolepatruljens oppgaver er kjent for alle elever, lærere og foresatte.