Samarbeid om sykkelopplæringen

For at barna skal bli trygge syklister er det viktig at skolen og hjemmene samarbeider om sykkelopplæringen.

Mange foreldre lurer på hvordan de best kan hjelpe egne barn med sykkelopplæringen. Trygg Trafikk anbefaler at barna begynner å sykle så tidlig som mulig, slik at de blir trygge og erfarne syklister når de er modne nok til å sykle alene i blandet trafikk.

  • Gi barna sykkelerfaring ved å sykle mye sammen med dem. Start i trygge omgivelser og utvid kretsen dere ferdes i etterhvert.
  • Sykle sammen med barna til skolen.
  • Øv på ferdighetene bremse, svinge og holde balansen slik at barna lærer å mestre sykkelen.
  • Sørg for at barna har sykler med påbudt utstyr og som er stilt inn etter barnas høyde.
  • Sjekke og vedlikeholde sykkelen regelmessig.
  • Etterspør plan for sykkelopplæringen på skolen og følg felles regler.
  • Vær rollemodeller!