Sykkeldag

Mange skoler gjennomfører en årlig sykkeldag. Trygg Trafikk anbefaler at den arrangeres som en del av en lengre sykkelopplæringsperiode.

En sykkeldag kan være både spennende og motiverende for elevene, men er ikke nok alene for at elevene skal nå kompetansemålene om sykkelopplæring. Satt inn i en sammenheng er sykkeldagen en flott aktivitet som også gir en god anledning til å samarbeide med foreldrene i praksis. Gjennomføring av en sykkeldag krever ofte at mange voksne er til stede, og da kan foreldrene/FAU være en god ressurs.

Forslag til innhold på en sykkeldag:

 • Teknisk kontroll av sykkel
  – Her er det flere muligheter. Noen steder har politiet kapasitet til å være med. Dersom det ikke det er mulig, kan man også få med en sykkelreparatør eller annen sykkelkyndig person. Har skolen en lokal sykkelklubb i nærområdet, kan det også være at klubben vet om noen som kan bidra her. Sykkelsjekk kan også være en fin oppgave å samarbeide om med elever på ungdomstrinnet som har trafikk som valgfag.    Kontrollkort for sjekk av sykkelens utstyr kan kjøpes i Trygg Trafikks nettbutikk,  eller lastes ned her: Sykkelkontroll BM Sykkelkontroll NN
 • Teoretisk og praktisk sykkelprøve
  – Sykkelprøve 1 og Sykkelprøve 2 kan kjøpes i Trygg Trafikks nettbutikk, eller gjennomfør prøven på nett.
 • Oppgaver om bruk av sykkelhjelm
  De fleste elevene på barnetrinnet bruker hjelm på sykkel. Når de begynner på ungdomsskolen er det dessverre mange som lar den henge på styret. Fokus på holdninger til hjelmbruk kan derfor fint inngå som tema på en sykkeldag.  Ta elevrådet med på idèmyldring i forkant og planlegg gode oppgaver, for eksempel: egghjelmdemonstrasjon, lage film, lage kahoot, etc. Egghjelmer kan kjøpes i Trygg Trafikks nettbutikk.
 • Ferdighetsløype på lukket område
  – Lag en ferdighetsløype der elevene må ta i bruk ulike ferdigheter for å mestre sykkelen.
  – Legg deler av løypa i kupert terreng hvis mulig slik at elevene får varierte utfordringer.
  – Forslag til ferdighetsløype: Ferdighetsløype i skolegården BM Ferdigheitsløype i skulegarden NN
 • Sykkelløype i nærområdet
  – Bestem en løype i skolens nærmiljø som inneholder flest mulig av trafikksituasjonene elevene møter på skoleveien. Passe lengde er 3 – 5 kilometer.
  – Tegn løypa inn på et kart.
  – Sykle løypa selv på forhånd, og kartlegg spesielle utfordringer. Merk disse av på kartet.
  – Beskriv utfordringene og hva som er er riktig atferd.
  – Lag poster underveis i løypa hvor elevene skal svare på teorispørsmål, løse rebuser osv.
 • Sykkeltur
  – Ta de eldste elevene med på en lengre sykkeltur.

Last ned Sjekkliste for sykkeltur utenfor skolens område (pdf) og Sjekkliste for sykkelaktiviteter på eller ved skolens område (pdf)