Her har vi samlet alt du trenger for å drive trafikkopplæring på ungdomstrinnet. Mye av materiellet som er samlet under valgfaget trafikk, kan med fordel også brukes i andre fag, da det egner seg godt til tverrfaglige prosjekter.

Er trafikk tema i undervisningen din? -Planleggeren kan konkretisere og individualisere innholdet.

Kontakt oss!

Torunn Mevik
Torunn Mevik Rådgiver, Viken
Amad Nasir
Amad Nasir Prosjektleder opplæring
Ragnhild Meisfjord
Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef