Her har vi samlet alt du trenger for å drive trafikkopplæring på ungdomstrinnet. Mye av materiellet som er samlet under valgfaget trafikk, kan med fordel også brukes i andre fag, da det egner seg godt til tverrfaglige prosjekter.

Er trafikk tema i undervisningen din? -Planleggeren kan konkretisere og individualisere innholdet.

Kontakt oss!

Magnus Jordheim
Magnus Jordheim Prosjektleder opplæring
Amad Nasir
Amad Nasir Prosjektleder opplæring
Ragnhild Meisfjord
Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef
Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Rådgiver opplæring