Bruker du hjelm?

De alvorligste skadene i sykkelulykker er hodeskader

Bruker du hjelm? er et prosjektarbeid om sykkelhjelm. Prosjektarbeidet er knyttet til kompetansemålet eleven skal kunne

  • vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere skader, og hvorfor det er viktig å bruke utstyret riktig

I tillegg er målet for prosjektarbeidet at elevene skal

  • bli motivert til å bruke sykkelhjelm
  • få flere på skolen til å bruke sykkelhjelm

Prosjektarbeid

1. Gi elevene i oppgave å gjennomføre den individuelle leksen som er en spørreundersøkelse til voksne. Hensikten med oppgaven er å sette elevene inn i fakta om sykkelhjelm, og å få til en samtale om trafikksikkerhet mellom elev og foreldre.

2. Sett en dato for en felles sykkelhjelmdag på skolen som alle gruppene kan jobbe mot og som markerer slutten på prosjektet.

3. Del inn klassen i grupper på fire og fire elever. Det er 9 gruppeoppgaver. Velg ut hvor mange av oppgavene klassen har mulighet til å gjennomføre. Sett av 4-5 timer til gruppearbeidet.

4. Sett av 30 min til en refleksjon i klassen etter gjennomført prosjektarbeid.

  • Hva var høydepunktet? Hva er dere mest fornøyd med? Økte dere sykkelhjelmbruken på skolen?
  • Hva har du lært om sykkelhjelm? Kommer du til å bruke hjelm videre fremover?