Sykkelverksted

Å arbeide med sykkelverksted som elevbedrift vil dekke flere av kompetansemålene i trafikk valgfag.

På naturfag.no finnes en oversikt over fasene i arbeid med elevbedrift.

Her er det noen oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne for eksempel demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre sikkerhetskontroll og vedlikehold.

 

EU-kontroll

Trygg Trafikk anbefaler at skolen tar kontakt med et lokalt verksted for å lære mer om hva en EU-kontroll inneholder og hvordan den foregår.

Enkelt vedlikehold av sykkel

Se filmer om vedlikehold av sykkel på youtube.com, eller på nrk.no/skole. Gjennomfør deretter vedlikehold av egen sykkel.

EU-kontroll