Underveis

Velkommen til Underveis 2020 / 2021. Her finner du som lærer på ungdomstrinnet interaktivt og lærerikt innhold til bruk i undervisningen. Innholdet er på ulike måter koblet til trafikk. Elevene får tilbakemeldinger i de interaktive oppgavene, noe som gjør at eleven får anvendt det de har lært med en gang. Det gjør læringen mer levende og forsterkende.

Underveis inviterer til refleksjon, og som lærer, velger du selv hvilke fag du vil knytte til temaene. Vi anbefaler tverrfaglig temaarbeid, men det er opp til den enkelte lærer hvordan man vil bruke Underveis. Spesielt relevante fag er KRLE, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, musikk og kroppsøving. I kampen for å nå nullvisjonen – ingen drepte og hardt skadde – er hele samfunnet og alle trafikanter med på laget. Har du spørsmål om magasinet eller forslag til andre temaer du ønsker belyst? Ta kontakt med Trygg Trafikk på ungdom@tryggtrafikk.no

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Rådgiver opplæring

Underveismagasinet - et samarbeidsprosjekt

Underveis er et samarbeid mellom mange aktører som alle ønsker å motivere og engasjere elever på ungdomsskolen til å reflektere rundt risikoen i trafikken.