Underveis

Underveis er en gratis digital lærebok for trafikkopplæring i ungdomsskolen knyttet til overordnet del og læreplanmål i flere fag. Her finner du filmer, fakta, fokusoppgaver, utskriftsvennlige klasseromsspill og kapittelkonkurranser i tillegg til mål – og vurderingsforslag.

Bilde av ung dame som kjører bil med bilbelte påUnderveis inviterer til refleksjon, og som lærer velger du selv hvilke fag du vil knytte til temaene. Vi anbefaler tverrfaglig arbeid, men det er opp til den enkelte lærer hvordan du vil bruke Underveis. Spesielt relevante fag er KRLE, norsk, engelsk, samfunnsfag, matte, naturfag, musikk og kroppsøving.

I kampen for å nå nullvisjonen – ingen drepte og hardt skadde – er hele samfunnet og alle trafikanter med på laget. Underveis er en digital læringsressurs hvor elevene kan lære mer om trafikkrelaterte emner gjennom ulike filmer, quizer, refleksjonsoppgaver, tester og konkurranser.

Som lærer velger du selv hvilke fag du vil knytte til temaene. Elevene får tilbakemeldinger i de interaktive oppgavene – en levende og engasjerende læring.

Tema og kapitler i Underveis

Kapittel 1 – Ansvarlige livsvalg

I Underveis kapittel 1 finner du syv emner med opplegg innen trafikkompetanse, trafikkulykker, teknologi, etikk, fornuft & følelser og ungdomskultur i trafikken. Elevene kan delta i to konkurranser relatert til temaene.

Gå rett til kapittel 1 i Underveis

Kapittel 2 – Fart og oppmerksomhet

I Underveis kapittel 2 handler det om risikovilje, emosjoner, nullvisjonen, fokus og oppmerksomhet og hvordan fart påvirker skadegrad. Elevene får også råd om øvelseskjøring i Amads trafikkhjørne. Her finner du også Bremselengdekalkulatoren med et nedlastbart oppgavesett. Elevene kan prøve seg i to konkurranser knyttet til temaene.

Gå rett til kapittel 2 i Underveis

Kapittel 3 – Sikring og kollisjon

Kapittel 3 i Underveis handler om kroppens tåleevne og verdien av sikring og synlighet. Elevene lærer de viktigste førstehjelpstrinnene som førstemann på skadested, og kan delta i to konkurranser relatert til emnene. I dette kapittelet finner du også kollisjonskalkulatoren med nedlastbart oppgavesett.

Gå rett til kapittel 3 i Underveis

Kapittel 4 – Rus og trafikk

I kapittel 4 lærer elevene mer om tematikken rundt ungdom og fyllekjøring, risiko blant ungdom, hvordan hjernens utvikling påvirker oss, og om konsekvenser som forsikring, prikker og bøter. Elevene lærer også om mot og etikk – tør de å si ifra? Elevene kan delta i konkurranser relatert til temaene, blant annet danse- og låtskriver-konkurransen #innafor.

Gå rett til kapittel 4 i Underveis

Har du spørsmål eller forslag til Underveis?

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Spesialrådgiver opplæring

Underveis - et samarbeidsprosjekt

Underveis er et samarbeid mellom mange aktører som alle ønsker å motivere og engasjere elever på ungdomsskolen til å reflektere rundt risikoen i trafikken.