Underveis 2021 / 2022

Underveis er Trygg Trafikks interaktive læringsressurs for ungdomstrinnet, og er tilpasset læreplanmålene i flere fag.

I kampen for å nå nullvisjonen – ingen drepte og hardt skadde – er hele samfunnet og alle trafikanter med på laget. Underveis 2021 / 2022 er en digital læringsressurs hvor elevene kan lære mer om trafikkrelaterte emner gjennom ulike filmer, quizer, refleksjonsoppgaver, tester og konkurranser.

Som lærer velger du selv hvilke fag du vil knytte til temaene. Elevene får tilbakemeldinger i de interaktive oppgavene, noe som gjør at eleven får anvendt det de har lært med en gang. Det gjør læringen mer levende og forsterkende.

Kapittel 1  – Ansvarlige livsvalg

I Underveis kapittel 1 finner du syv emner med opplegg innen trafikkompetanse, trafikkulykker, teknologi, etikk, fornuft & følelser og ungdomskultur i trafikken. Elevene kan delta i to konkurranser relatert til temaene.

Gå rett til kapittel 1 i Underveis

Kapittel 2 – Fart og oppmerksomhet

I Underveis kapittel 2 handler det om risikovilje, emosjoner, nullvisjonen, fokus og oppmerksomhet og hvordan fart påvirker skadegrad. Elevene får også råd om øvelseskjøring i Amads trafikkhjørne. Her finner du også Bremselengdekalkulatoren med et nedlastbart oppgavesett. Elevene kan prøve seg i to gavekortkonkurranser knyttet til temaene.

Gå rett til kapittel 2 i Underveis

Kapittel 3 – Sikring og kollisjon

Kapittel 3 i Underveis handler om kroppens tåleevne og verdien av sikring og synlighet. Elevene lærer de viktigste førstehjelpstrinnene som førstemann på skadested, og kan delta i to konkurranser relatert til emnene. I dette kapittelet finner du også kollisjonskalkulatoren med nedlastbart oppgavesett.

Gå rett til kapittel 3 i Underveis

Kapittel 4 – Rus og trafikk

I kapittel 4 lærer elevene mer om tematikken rundt ungdom og fyllekjøring, risiko blant ungdom, hvordan hjernens utvikling påvirker oss, og om konsekvenser som forsikring, prikker og bøter. Elevene lærer også om mot og etikk – tør de å si ifra? Elevene kan delta i konkurranser relatert til temaene, blant annet danse- og låtskriver-konkurransen #innafor.

Gå rett til kapittel 4 i Underveis

Unge menn under 25 år
har større sannsynlighet for å bli utsatt for trafikkulykker enn kvinner under 25 år.

Uoppmerksomhet
bak rattet kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Rundt 14 000
turer kjøres i alkoholrus hver dag. Ungdom er overrepresentert i dødsulykker som skyldes rus.

Det skjer stadig ulykker på norske veier. For å minimere alvorlighetsgraden er det viktig at alle trafikanter, både kjørende, gående og syklende, vet hva de må gjøre hvis ulykken er ute.

Har du spørsmål om magasinet eller forslag til temaer?

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Spesialrådgiver opplæring