Veivalg: Undervisningsopplegg om trafikksikkerhet for 10. trinn

Veivalg er laget for å få ned den kraftige økningen trafikkulykker som skjer etter ungdomsskolen. Det er lagt opp til å bruke en halv dag. Undervisningsopplegget er utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med Statens vegvesen, Norsk vegmuseum.

Velkommen til Veivalg

Hvor mye tid vil dette ta? 

Vi anbefaler at du som lærer gjør deg godt kjent med lærerveiledningen på forhånd. Det vil bidra til at dere får en god opplevelse i klasserommet. Veiledningen er også ment som et manus i gjennomføringen.

Innholdet består av tre felles læringsløyper og en elevressurs til individuelt arbeid. Til sammen trenger klassen 3,5–4 klokketimer for å gjennomføre Veivalg, fordelt omtrent slik:

  • Læringsløype 1: 90 min.
  • Læringsløype 2: 60 min.
  • Læringsløype 3: 60 min.

Gjennomfør undervisningsopplegget

For lærere - lærerveiledning og felles læringsløyper

For lærere - lærerveiledning og felles læringsløyper

Undervisningsopplegget består av tre felles læringsløyper og en løype med individuelt arbeid for elevene, som elevene er innom flere ganger.

Lærerveiledningen er både ressursen til forberedelser og et forslag til manus under gjennomføringen.

Forberedelse -veiledning for lærere

Gjennomføring i gruppe – Læringsløype 1 – første økt

Gjennomføring i gruppe – Læringsløype 2 – andre økt

Gjennomføring i gruppe – Læringsløype 3 – tredje økt

For elever - individuelle oppgaver

For elever - individuelle oppgaver

Noen deler av Veivalg er individuelt arbeid, spredt ut over de tre øktene. Disse oppgavene ligger samlet i denne løypa. Læreren gir beskjed når dere avbryter arbeid i plenum for å gå til disse oppgavene.

Gjennomføring – individuelle oppgaver- til læringsløype 1, 2 og 3

Undervisningsopplegget Veivalg er utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med Statens Vegvesen, Norsk vegmuseum.