Tverrfaglige ressurser

Her finner du forslag til prosjektarbeid og oppgaver. Disse kan man jobbe med over tid, eller på temadager, i prosjektuker og prosessarbeid. Det følger veiledning og læreplanmål til oppgavene.