Trafikk i videregående skole

Her finner du engasjerende undervisningsopplegg i norsk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og religion og etikk for videregående skole. Innholdet gir muligheter for tverrfaglig samarbeid og er koblet til de ulike fagenes kompetansemål og verdigrunnlaget i skolen.

Kontaktpersoner

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Rådgiver opplæring
Ragnhild Meisfjord
Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef