Undervisningsopplegg

Ressurser som er delt inn i regifag, kan fint brukes i tverrfaglig undervisning i flere fag. Tips, kompetansemål og vurderingsforslag finner du til de enkelte oppgavene.

Samfunnsfag

Her finner du undervisningsopplegg for samfunnsfag i videregående med kompetansemål

 

 

Norsk

Her finner du undervisningsopplegg for norsk i videregående med kompetansemål.

Naturfag

Her finner du undervisningsopplegg for naturfag i videregående med kompetansemål.

Religion og etikk

Her finner du undervisningsopplegg for religion og etikk i videregående med kompetansemål.

Kroppsøving

Her finner du undervisningsopplegg for kroppsøving i videregående med kompetansemål.

Vikarpermen

I Vikarpermen finner du gode undervisningsopplegg som er enkle å gjennomføre – med kompetansemål for flere fag.