Tips og info til læreren

Trafikkløypa som stafett: Først i mål

Se den korte veiledningsfilmen 

Stafett (Kan også brukes i stasjonsundervisning)

Trafikkløypa Her er det lurt å la elevene gå gjennom løypa et par ganger før du setter i gang med stafetten. Korrekt gjennomført prosedyre i virkeligheten, redder liv. Her kan du innarbeide og kanskje automatisere noen av de enkle, men viktigste kommandoene ved en ulykke.

Som i trafikken lønner det seg å anpasse farten etter forholdene

Inndeling og oppstilling: 4/5 elever per gruppe. Gruppene står på en linje ved siden av hverandre og elevene i gruppene står bak hverandre.

Konkurranseregler: Stafetten starter på signal fra lærer/trener

Alle i gruppa skal gjennom tre øvelser i denne rekkefølgen:

1. Løp en sikk/sakk-løype uten å velte kjegler (Rus i trafikken)

2. Forflytt deg videre 16-17 meter med en ertepose på foten uten å miste den (Taste på mobil mens du kjører i 60km/t i ett sekund)

3. Løp så fort du kan og brems ned og stopp innenfor avmerket område (Fart og bremselengde)

Dersom du velter en kjegle (RUS) eller mister ertepose (OPPMERKSOMHET) før angitt stoppested, følger en simulert prosedyre av Førstemann til skadestedet.

Førstemann til skadestedet – elev «skadet»

ULYKKE Som «skadd» (Velter kjegle eller mister ertepose) må du umiddelbart legge deg ned og vente på hjelp. Når du får en klapp på skulderen av bakerste i gruppa di, kan du løpe tilbake til start og forsøke igjen.

1. SIKRE SKADESTEDET  Bakerste elev i hver gruppe utfører «Førstemann til skadestedet«-prosedyren  a) løp til den «skadde» eleven i din gruppe. Bring erteposen tilbake til startstedet og rop: «Sikre skadestedet»

2. 113 Løp tilbake til den «skadde» og sett deg på huk. Rop: Ringer 113!

3. Hjelp den skadde Gi den «skadde» et klapp på skulderen og returner til plassen din.

Første gruppe som er i mål, har vunnet. Diskuter utfordringene med løypa.

Forslag til oppvarming:

Signaloppvarming – Styr farten

Elevstyrt. Hvor fort? Elevene varmer opp mens de blir enda mer bevisst på egen fart og effekt av farten. Hva er farten når vi løper? Eller hvor meter i sekundet er rask gangfart? Løpefart? Sprint? Eks: 4-8km/t? 10km/t? 20km/t? Velg passende fart for oppvarmingen.

Legg til flere kommandoer: Venstre, høyre, viktplikt Venstre og høyre er viktigere enn man tror.

Siste del av oppvarming: Reaksjon/sprint Del opp i gruppe 1 og gruppe 2 som står 15-25 meter fra hverandre. Når du roper deres gruppenavn, skal gruppa umiddelbart løpe så fort de kan til den andre siden. Deretter roper du inn gruppene så de i noen grad løper så fort de kan samtidig. Da vil de avpasse farten. Kan være fint samtaleemne å overføre til trafikk.

 

Kompetansemål
KRØ
Vg1
• trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre 
•  utføre livreddande førstehjelp og enkel skadebehandling 
 
Vg 2
• gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit 
• praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre 
 
Vg3• samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet reflektere over korleis eigen medverknad kan påverke andre 
 
Vurdering av oppgave

Vurdering

I hvilken grad mestrer eleven

  • å simulere 1,2,3-prosedyren
  • gjennomføre øvelsene i løypa
  • samarbeidet i gruppa

 

Trafikkløypa - Risiko og førstemann til skadestedet

Stafett I trafikkløypa simulerer vi øvelser som handler om risikofaktorer og hjelpeprosedyre gjennom. Samtidig blir elevene kjent med risikoområder i trafikken.

I denne løypa simulerer lagene

  1. kjøring i ruspåvirket tilstand 
  2. teksting på mobil mens man kjører
  3. begrenset bremselengde

Til stafetten trenger du kjegler, en ertepose til hver gruppe og et tau.

Viktig for en god prosess

Gå gjennom løypa noen ganger for å memorere rekkefølgen i prosedyrene før dere gjennomfører stafetten. Tilpass løypa etter plass og muligheter. Flere øvelser kan legges til løypa om man ønsker flere elementer med. Se mer under tips til læreren for gjennomføring av gymtimen.

Verdigrunnlaget i skolen, relevante fag og kompetansemål

Folkehelse og livsmestring
 
KRØ
Vg1
• trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre
•  utføre livreddande førstehjelp og enkel skadebehandling
 
Vg 2
• gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit
• praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre
 
Vg3• samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet reflektere over korleis eigen medverknad kan påverke andre

Flere filmer om risikofaktorene i trafikken

Visste du at

RUS er en medvirkende årsak til omtrent 1/4 del av alle dødsulykkene i trafikken

25%