Ungdom og videregående skole

Ungdom har høyere ulykkesrisiko i trafikken enn andre aldersgrupper.

Statistikken viser at årsakene til ungdomsulykkene ofte er manglende erfaring eller uoppmerksomhet, høy fart og manglende bruk av bilbelte. Mange av ulykkene skjer om natten i helgene. Aller mest utsatt er ungdommene mellom 16 og 19 år. Derfor jobber Trygg Trafikk for å nå ungdom gjennom trafikkopplæring i skolen og via målrettede ungdomsprosjekter (se lenger ned på siden).

Vi anbefaler at skolen aktualiserer trafikk som tema i aktuelle sammenhenger og fag. Det kan for eksempel være å diskutere etiske dilemmaer og erfaringer man har i trafikken, roller og identitet, medienes dekning av trafikkulykker, politikk og bestemmelser, ulykkesstatistikk, eller stil- og prosjektoppgaver. Vi er alle trafikanter, og våre valg i hverdagen påvirker oss selv og andre.

På denne siden finner du opplegg og oppgaver som kan brukes i undervisning på videregående skole.

Kontakt oss!

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Rådgiver opplæring
Magnus Jordheim
Magnus Jordheim Prosjektleder opplæring