Videregående skole

Ungdom har høyere ulykkesrisiko i trafikken enn andre aldersgrupper.

Statistikken viser at årsakene til ungdomsulykkene ofte er manglende erfaring, høy fart, uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte. Mange av ulykkene skjer om natten i helgene, og rus kan være en medvirkende faktor. Aller mest utsatt er de mellom 16 og 19 år. Trygg Trafikk jobber for å nå ut til ungdom gjennom opplæringen i skolen og via målrettede ungdomsprosjekter (se lenger ned på siden).

Alle er trafikanter, og valgene som tas i hverdagen påvirker oss selv og andre. Vi anbefaler derfor at skolen bruker trafikk som tema i aktuelle sammenhenger og fag. Det kan for eksempel være å diskutere etiske dilemmaer og erfaringer man har i trafikken, roller og identitet, medienes dekning av trafikkulykker, politikk og bestemmelser, ulykkesstatistikk, eller stil- og prosjektoppgaver.

Her finner du opplegg og oppgaver som kan brukes i undervisning på videregående skole.

Kontakt oss!

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Rådgiver opplæring
Magnus Jordheim
Magnus Jordheim Prosjektleder opplæring