Ungdom og videregående skole

Ungdom har høyere ulykkesrisiko i trafikken enn andre aldersgrupper.

Statistikken viser at årsakene til ungdomsulykkene ofte er manglende erfaring eller uoppmerksomhet, høy fart og manglende bruk av bilbelte. Mange av ulykkene skjer om natten i helgene. Aller mest utsatt er ungdommene mellom 16 og 19 år. Derfor jobber Trygg Trafikk for å nå ungdom gjennom trafikkopplæring i skolen og via målrettede ungdomsprosjekter (se lenger ned på siden).

Vi anbefaler at skolen aktualiserer trafikk som tema i aktuelle sammenhenger og fag. Det kan for eksempel være å diskutere etiske dilemmaer og erfaringer man har i trafikken, roller og identitet, medienes dekning av trafikkulykker, politikk og bestemmelser, ulykkesstatistikk, eller stil- og prosjektoppgaver. Vi er alle trafikanter, og våre valg i hverdagen påvirker oss selv og andre.

På denne siden finner du opplegg og oppgaver som kan brukes i undervisning på videregående skole.

E-kurset Real Life Auto

Real Life Auto er et gratis kurs om trafikksikkerhet for ungdom, utformet som et spill. Real Life Auto kan spilles av alle som har en nettleser og en mobiltelefon.