Bli med i #ErDuSikker?

#ErDuSikker? er en konkurranse mellom videregående skoler. Skolene konkurrerer om å samle flest poeng innen trafikksikkerhet. Skolen med mest poeng etter tre uker vinner en konsert med en kjent norsk artist.

For å vinne må elevene samle poeng til sin skole ved å levere ulike oppdrag på nett. Oppdragene tar kort tid, er enkle å gjennomføre, og tar ingen tid fra undervisningen. Jo flere elever på skolen som leverer oppdrag, jo mer poeng får skolen. Skolen med høyest poengsum vinner konkurransen og konserten.

I tillegg til å konkurrere om å vinne skolekonserten, konkurrerer elever fra samme fylke om å vinne et individuelt stipend på 15 000 og andre premier.

#ErDuSikker anbefales av elevorganisasjonen elev.no.

I 2019 varer konkurransen i tre uker fra 4.november til og med 22.november. Påmelding gjøres av skoleledelsen på nettsiden erdusikker.tryggtrafikk.no

Hvorfor delta?

Effekten av #ErDuSikker? ble evaluert av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2017. Evalueringen viser at elever som har deltatt i #EDS har fått økt kunnskap og sier ifra oftere enn elever som ikke har deltatt i #EDS. TØI konkluderer med at: Alt i alt ser det ut til at et tiltak slik som #EDS har effekter på ungdoms trafikksikkerhet. 

Nytteverdi for skolen:

  • Innholdet i konkurransen oppfyller skolens forpliktelser i generell del.
  • Elevene får økt kunnskap om trafikk og trafikksikkerhet.
  • Konkurransen skaper engasjement og samhold på skolen og får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.
  • Det tar lite eller ingen tid fra undervisningen.
  • Tema er aktuelt for alle elever som er trafikanter hver dag.
  • Det er gratis for skolen å delta.
  • FEIDE-innlogging som gjør det enkelt for elevene å levere oppdrag.
  • Konkurransen er enkel å gjennomføre og skolen får alt materiell av Trygg Trafikk.