Oppgaver om fart

- Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen, kunne vi hatt 140 færre drepte eller hardt skadde hvert år (kilde: SVV).

Fart har stor betydning for konsekvensene av en ulykke og muligheten for å unngå en ulykke.

For ungdom i alderen 18 til 24 år er fart den vanligste dødsårsaken i trafikken. Farten avgjør også hvor alvorlig ulykken blir.

Hvor mange kjører for fort?

1. Se filmene nedenfor.

2. Diskuter med sidemannen hvor viktig venner er for hvordan du er i trafikken.

3. Diskuter om det forskjell på hvordan gutter og jenter er i trafikken.

30, 50, 70, 80 km/t

Se på diagrammet og les hva Trygg Trafikk mener om fart 

1. Hvorfor er det 30 km/t i tettbygde strøk?

2. Hvor og hvorfor brukes 50 km/t som fartsgrense?

3. Hvor og hvorfor brukes 70 km/t som fartsgrense?

Høyere fartsgrenser?

Debatten om høyere fartsgrenser kommer stadig opp.

Over halvparten av bilene som passerer et av Statens vegvesens målepunkter kjører fortere enn fartsgrensen (kilde: SVV).

Se Brennpunkts dokumentar «Råest bak rattet» som handler om ungdom og fart 

1. Hva er fordelene og ulempene med å heve fartsgrensene i et samfunnsperspektiv?

2. Forskning viser at hvis farten økes fra 80 km/t til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke. Endrer dette argumentene deres for å heve fartsgrensene?

3. Diskuter fordelene og ulempene med å innføre 70 km/t som standart fartsgrense.

4. Er det noen ganger greit å bryte fartsgrensene?