Oppgaver om rus

Rus er en medvirkende årsak til om lag en av fire dødsulykker i trafikken, trøtthet i minst en av ti ulykker.

Unge promilleførere har en dødsrisiko som er 900 ganger høyere sammenlignet med en erfaren sjåfør uten promille. Ulykker som er forårsaket av rusa sjåfører koster samfunnet årlig omtrent 1,1 milliarder kroner.

Oppgaver

1. Se filmene fra Death Trip nedenfor

2. Les teksten Fakta om ruskjøring

3. Se filmen Å tape i lotto

4. Diskuter med sidemannen:

– Er det greit å kjøre med litt promille i blodet så lenge farten er lav og turen kort?

– Hva tror dere er gode og riktige virkemidler for å få ned antallet som kjører rusa?

– Drøft for og mot å heve/senke promillegrensen fra 0,2. Og bør dere være samme promillegrense for bil og båt?

Fakta om russkjøring

  • Det er farlig og ulovlig å kjøre i rusa tilstand.
  • En rusa sjåfør øker sjansen for en alvorlig ulykke dramatisk.
  • Som passasjer har man et ansvar dersom man tror eller vet at sjåføren kan være rusa.
  • Trøtthet og rus kan ha samme type effekt.
  • Man kan bli fratatt førerkortet dersom man gjentatte ganger blir tatt med narkotika. (paragraf 34 i veitrafikkloven)
  • Man bør forsøke å hindre at andre kjører i rusa tilstand, og si ifra dersom man vet om det.