Prosjektarbeid

Passer i norskundervisningen eller Medier og kommunikasjon

Oppgave

Dere jobber i Trygg Trafikk og skal lage en kampanje rettet mot ungdom hvor hovedmålet er å redde unge liv i trafikken.

Kampanjen skal presenteres for medelever.

Forslag til tema: fart, rus, bilbelte, bruk av elektroniske hjelpemidler i bil, refleks, holdninger og adferd.