Internasjonal statistikk - Norge best i verden i trafikksikkerhet

De siste to årene har Norge vært det sikreste landet i verden i trafikken, målt i antall drepte pr million innbyggere. I 2017 hadde Norge 20 drepte pr million innbyggere, mens gjennomsnittet i Europa var 50.

Trafikksikkerhet har vært et satsingsområde i EU fra 20 – si noe om utviklingen og målene i EU ( lenke til internasjonal stat).

Se data i tabell
Land Antall drepte pr million innbyggere
Norge 20
Sveits 28
Storbritannia 28
Irland 30
Danmark 30
Sverige 32
Malta 38
Spania 38
Tyskland 39
Nederland 40
Finland 41
Slovakia 42
Slovenia 44
Østerrike 46
EU 28 49
Frankrike 50
Estland 51
Island 52
Belgia 52
Italia 55
Kypros 57
Portugal 59
Luxemburg 60
Litauen 61
Tsjekkia 62
Hellas 64
Ungarn 64
Polen 75
Latvia 77
Kroatia 77
Serbia 78
Bulgaria 87
Romania 96
Omkomne i veitrafikken pr. mill. Innbyggere
Nedgang
2017 2016 2015 2014 2010 2010-2017
Norway 20 26 24 28 42 -52,38
Sweden 25 27 27 28 28 -10,71
United Kingdom 27 28 29 29 30 -10,00
Netherlands 31 33 28 28 32 -3,13
Denmark 32 37 30 32 46 -30,43
Ireland 33 40 36 42 47 -29,79
Estonia 36 54 50 59 59 -38,98
Germany 38 39 43 42 45 -15,56
Finland 39 45 48 42 51 -23,53
Spain 40 37 36 36 53 -24,53
Malta 43 51 26 24 36 19,44
Austria 47 49 56 51 66 -28,79
Lucembourg 47 52 58 64 64 -26,56
EU 49 50 51,5 51 63 -22,22
Slovenia 50 63 58 52 67 -25,37
France 53 54 54 53 64 -17,19
Czech Republic 54 59 70 65 77 -29,87
Belgium 55 56 67 65 77 -28,57
Italy 56 54 56 56 70 -20,00
Slovakia 57 59 51 48 65 -12,31
Portugal 62 54 60 61 80 -22,50
Cyprus 62 54 66 52 73 -15,07
Hungary 64 62 66 63 74 -13,51
Lithuania 67 65 82 91 95 -29,47
Greece 69 75 74 73 112 -38,39
Latvia 70 80 94 106 103 -32,04
Poland 75 79 77 84 102 -26,47
Croatia 80 73 82 73 99 -19,19
Bulgaria 96 99 95 91 105 -8,57
Romania 98 97 95 91 117 -16,24