Sykkelen er et billig, miljøvennlig og effektivt transportmiddel for barn, ungdom og voksne. Samtidig er du som syklist ubeskyttet og utsatt for skader. For å unngå ulykker må du:

  • Kjenne til reglene for sykling i trafikken.
  • Sjekke at sykkelen er i god stand og tilfredsstiller kravene om påbudt utstyr.
  • Sørge for å bli sett, ved å plassere deg riktig i veibanen og bruke lys på sykkelen i mørket.
  • De alvorligste skadene i sykkelulykker er hodeskader, beskytt derfor alltid hodet med sykkelhjelm.

 

De viktigste reglene du bør kjenne til som syklist:

  • Syklister har alminnelig vikeplikt fra høyre, og for fotgjengere i gangfelt
  • Du kan sykle på fortau og i gangfelt men må ta hensyn til fotgjengere
  • Du skal gi tegn før du svinger eller skifter plass i veibanen
  • Det er bare tillatt å ha barn under 10 år som passasjer på sykkel
    Trafikkreglene for syklister