To jenter leker på gulvet med plastbiler

Trafikk i barnehagen

Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkforståelse.

Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikk som tema starte tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, riskoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide.

Her finner du spill, aktiviteter og veiledninger til trafikk som tema i barnehagen. Det er mange muligheter til å knytte trafikk til fagområdene i rammeplanen.

Gå til nettbutikken
Meld deg på nyhetsbrev

Trafikk i barnehagen

Del dette på:

Facebook Twitter