To jenter leker på gulvet med plastbiler

Trafikk i barnehagen

Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør.

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn. Der står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Dette er kjempegode nyheter! Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen. Barnas Trafikklubb er et tilbud vi har til barnehager. Klubbkonseptet bygger på rammeplanen og det er et ferdig pedagogisk opplegg som enkelt kan tas i bruk. Der blir man kjent med Lyset i de ulike sesongbaserte oppdragene.  Barnas Trafikklubb er gratis og tilgjengelig på nett.

Det er ikke bare under fagområde nærmiljø og samfunn tema trafikk passer inn. Gjennom tema trafikk erfarer barna samspill, forskjellige former, farger, tekster, natur og kommunikasjon. Her finner du gode råd og tips til hvordan du kan arbeide med tema trafikk i fagområdene.

Gå til nettbutikken
Meld deg på nyhetsbrev

Trafikk i barnehagen

Del dette på:

Facebook Twitter