Bjerkeveien barnehage i Drøbak går tur med hånddukken Tarkus.

Tarkus begeistrer i barnehagen

Hånd i hånd i trafikken går barna i Bjerkeveien barnehage, Drøbak, på tur med Tarkus. Førskolebarna skal snart begynne på skolen og da må de være klare.

– Det har vi tenkt til å lære dem, og vi har allerede holdt på en stund. Både teori inne i barnehagen lærer vi ungene, og praktiske øvelser ute i trafikken, forteller pedagogisk leder i Bjerkeveien barnehage, Rita Witbro.

Hatt det i flere år

Witbro forteller at Bjerkeveien barnehage, som ligger på Sogsti, har hatt denne trafikkopplæringen for de eldste barnehagebarna i mange år.

– Vi benytter et opplegg vi har fått fra Trygg Trafikk som heter Tarkus. Det er en fin opplæring som ungene synes er interessant, forteller Rita Witbro til Amta.

Hånddokken Tarkus

Sentralt i opplæringsprosjektet, er hånddokken Tarkus.

– Det er liksom han som kommer på besøk til barna, og lærer dem det han kan om trafikk. Vi bruker også samtalebilder, sanger og oppgavebøker når vi holder på med de førskoleforberedende aktivitetene inne i barnehagen, sier Rita Witbro til Akershus Amtstidende.

Ut for å lære

Men det stopper ikke med teoretiske oppgaver inne i barnehagen.

Rita Wittbro forteller til avisen at en viktig del av opplæringen er å gå ut i nærmiljøet for å bruke kunnskapen vi har lært.

– Hvor går dere da?

– Det varierer, men vi går tur rundt om i området her. Da prater vi mye om hva som er riktig å gjøre når vi er ute i trafikken. Vi ser på skilt, veikryss og fotgjengerfelt.

– Det ryktes at dere også tar bilder når dere er ute i trafikken?

– Ja, det gjør vi. Da kan vi se på bildene sammen med barna. Men viktigst av alt for oss er å lære barna og se seg for i trafikken, og ikke minst bli sett.

Bildet viser Bjerkeveien barnehage på tur i nærområdet. Alle barna bruker refleksvest.

Bjerkeveien barnehage på tur. Fotograf: Ole Jonny Johansen.

Bjerkeveien barnehage i Drøbak går tur med hånddukken Tarkus.

Tarkus var også med på tur. Fotograf: Ole Jonny Johansen.

Artikkelen har vært publisert i Akershus Amtstidende og er skrevet av Ole Jonny Johansen.

Del dette på:

Facebook Twitter