Førerkort – en menneskerett?

Rogaland fylkeskommune og Trygg Trafikk Rogaland arrangerte 12. mars et seminar om bruk av §34 i Vegtrafikkloven og om retten til førerkort.

På konferansen ble følgende spørsmål belyst for 150 deltagere fra helsetjenesten, politiet, Statens vegvesen, føreropplæringen, politikere og organisasjoner.

  • Hvordan kan legen forebygge trafikkulykker i et tverretatlig samarbeid mot ulike risikogrupper som kan være trafikkfarlige på veien?
  • Hvem skal ha rett til førerkort og hvordan skal dette vurderes? Hvor stor er egentlig risikoen og hvem skal få dispensasjon fra loven? Hva med meldeplikten?
  • Risikofaktorer: Rus- og medikamentbrukt, psykiatri, ulike sykdommer, risikoungdom med uønsket vandel.
  • Er det mulig å si fra seg retten til førerkort for kortere eller lengre perioder, med verdighet – gjennom god veiledning og praktiske tiltak?

Omtale og programmet for konferansen på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

Del dette på:

Facebook Twitter