Unge bilførere

Mange timer øvelseskjøring før førerkort reduserer unge bilføreres risiko for trafikkulykker betydelig.

Hva kan gjøres for å redusere ulykkene? Hvis trafikantene klarer å følge rådene nedenfor, vil risikoen bli langt lavere:

 • Øvelseskjør minst 100 timer før oppkjøring
 • Følg fartsgrensen og tilpass ellers farten etter føret
 • Konsentrer deg om veien og trafikken, ikke om mobilen eller andre ting
 • Vær våken og opplagt
 • Kjør rusfritt

Det er viktig å påpeke at de fleste ungdommer gjør riktige, kloke og gode valg i trafikken hver eneste dag. De unngår bevisst farlige situasjoner, og tar hensyn til andre.

De færreste kommer noensinne til å havne i alvorlige ulykker. Men mange vil i løpet av ungdomstiden oppleve hendelser på veiene som kan ende galt. Da gjelder det å ha kunnskap, innsikt og forståelse for hvordan trafikken fungerer. Det øker sjansene for at slike situasjoner ender godt, uten skader.

Ulykkesårsaker

At ungdom er overrepresentert i ulykker, har blitt kalt en «naturlov». Disse faktorene kan forklare den sterke overrepresentasjonen av ferske førere i alvorlige ulykker:

 • Manglende ferdigheter bak rattet
 • Feil oppfattelse av fare
 • Manglende forståelse av samspillet med andre trafikanter
 • Manglende informasjonsinnhenting (overser skilting, føreforhold, andre trafikanter)
 • Overdreven tro på egne ferdigheter
 • Bevisst risikosøking
 • Manglende bruk av bilbelte
 • Ruspåvirket kjøring

Mange av punktene har en fellesnevner: mangel på erfaring. De første seks månedene ungdom har førerkort, er ulykkesrisikoen størst. Deretter synker risikoen betraktelig. For aldersgruppen 18 til 24 år blir den likevel liggende på et nivå som er langt høyere enn for voksne og erfarne bilister.

Utvikling av hjernen

«Det siste området som modnes i hjernen, er den delen der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger fremtiden og holder hjernen i sjakk. Dette området er frontallappene, og de når først et voksennivå ved 25-årsalderen» (Giedd/Blumenthal, 2002).

I praksis betyr dette at ungdom har dårligere forutsetninger for å kjøre bil, sammenlignet med voksne. De mangler noe av evnen til konsekvenstenkning, de er mer impulsive og har større risikovilje.

Det er ingen nyhet at ungdom «prøver og feiler» for å tilpasse seg voksenrollen. I trafikken er det dessverre små rom for feilskjær.

Hvis disse faktorene kombineres med manglende kjøretekniske ferdigheter, mangel på erfaring bak rattet og en overdreven tro på egne ferdigheter, øker risikoen for ulykker.

Del dette på:

Facebook Twitter