Hvor sikker er bilen?

Hvis du tenker på sikkerheten når du skal kjøpe ny eller brukt bil, kan testene fra Euro NCAP og Folksam være til god hjelp.

Gjør du et bevisst valg når du kjøper bil, kan du både redusere risikoen for ulykker og risikoen for alvorlige skader hvis du havner i en ulykke.

Euro NCAP

Blant dagens nye biler er det sjelden en finner noen med dårlig sammenlagt poengsum i Euro NCAP (New Car Assesment Program). Det kan likevel lønne seg å studere hvilke sikkerhetssystemer som finnes i bilene og hvilke poeng disse oppnår hver for seg. Den sammenlagte poengsummen varierer fra en til fem stjerner, der tallet fem betyr best sikkerhet.

Når det gjelder enkeltstående vurderinger, gir Euro NCAP en poengsum for hver enkelt test og en prosentsum for voksne i bil, barn i bil, fotgjengerbeskyttelse og sikkerhetssystemer i bilen.

Data fra ulykker

For deg som skal kjøpe ny eller brukt bil, kan den årlige oversikten fra det svenske forsikringsselskapet Folksam være til vel så god hjelp.

Denne baserer seg på resultater fra over 150 000 ulykker på svenske veier, og delvis på Euro NCAP-testene. Bilmodellene gis også ekstrapoeng for nakkeslengbeskyttelse, antisladdsystem og systemer for automatisk oppbremsing.

Statens vegvesen har også en nettside kalt Nybilvelgeren. Her vurderer bilene etter hvor miljøvennlige de er og etter sikkerhet.

Stadig sikrere

Gjennomsnittlig alder for norskregistrerte biler er over 10 år, mens alderen ved vraking er rundt 19 år, ifølge NAF. Fra reelle ulykker ute på veiene vet vi at sjansen for å komme skadefri fra en hendelse er betydelig større i nye biler, sammenlignet med eldre modeller.

De siste årene har bilprodusentene lagt stadig større vekt på sikkerhet. Dette er blant de største bidragene til reduksjonen i dødsulykker og hardt skadde på veiene.

Del dette på:

Facebook Twitter