Mobilen stjeler oppmerksomhet

La mobiltelefonen hvile mens du kjører bil. Forskning viser at selv lovlig bruk av mobilen tilsvarer kjøring med promille.

Det er forbudt å bruke mobiltelefonen til å tekste, lese e-post, ta bilder og oppdatere statuser.  Som bilfører kan du bare bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale. Da må mobiltelefonen være håndfri eller plassert i en holder.

Ulovlig bruk av mobiltelefon straffes med et forenklet forelegg. Ved ekstra graverende tilfeller vil politiet anmelde forholdet. Det kan skje hvis sjåfører av tungtransport eller bussjåfører bruker mobilen ulovlig under kjøring.

Som å kjøre med promille

Sjåfører som tekster på mobilen mens de kjører, er like uoppmerksomme som sjåfører med 0,8 i promille. Det viser simulatortester utført av det britiske forbrukermagasinet «Which?».

Dette funnet bekreftes av en tilsvarende australsk undersøkelse. Den konkluderte med at lite krevende samtaler med handsfree tilsvarer lovlig nivå av alkohol (0,2 promille). Kognitivt krevende samtaler og teksting tilsvarer en promille på henholdsvis 0,7 og 1.

Manglende førerdyktighet er en medvirkende årsak til 54 prosent av alle dødsulykker i trafikken, ifølge Statens vegvesens ulykkesanalyser.

Uoppmerksomhet i form av manglende informasjonsinnhenting og feil beslutninger er de viktigste faktorene. Uoppmerksomhet bak rattet kan skyldes flere ting, men det er liten tvil om at mobiltelefonen er en av synderne.

Del dette på:

Facebook Twitter