Ny teknologi i bil

Systemer for førerstøtte og annen ny teknologi i bil reduserer risikoen for ulykker og skadeomfanget.

Nedenfor finner du noen av systemene som finnes i nye biler. Enkelte er standardutstyr i de fleste modeller, andre finnes kun hos enkelte bilmerker, eller er på utviklingsstadiet. Men hvert tiltak kan redusere ulykkene på norske veier i større eller mindre grad.

Atferdsregistrator

Dette er en ferdsskriver som kan registrere bilens hastighet og kjøremønster. Den må kobles med en GPS med oppdatert informasjon om fartsgrensen på veiene. Atferdsregistratoren kan sjekkes av politiet, slik at råkjøring fører til bøter. En annen mulighet er at forsikringsselskapene benytter den og dermed belønner lovlydig kjøring med lavere forsikringspremie.
Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) vil en atferdsregistrator i alle biler være blant de mest effektive tiltakene mot alvorlige trafikkulykker.

Automatisk fartstilpasning

Automatisk fartstilpasning/fartssperre  eller ISA (Intelligent Speed Adaptation) finnes i tre ulike varianter. Et ”passivt” system forteller føreren at farten er høyere enn fartsgrensen, og advarer med lys- og lydsignal. Et aktivt system gjør gasspedalen tyngre når bilen ligger på fartsgrensen, slik at du må bruke kraft for å kjøre fortere enn tillatt. Den tredje varianten er en fartssperre som nekter bilen å kjøre fortere enn lovlig. Dette kan fskje ved at bilen stopper tilførsel av drivstoff til motoren.

Teknologien er blant annet testet i Sverige i store prosjekter med opptil 10 000 bilister involvert. Ifølge TØI vil en fartssperre i alle biler være blant de mest effektive tiltakene mot alvorlige trafikkulykker.

Beltepåminner og beltesperre

Bilbelte er det mest effektive sikkerhetstiltaket i bil. Alle andre sikkerhetssystemer i bilen baserer seg på at fører og passasjerer bruker bilbelte. Bilbelte reduserer risikoen for å bli alvorlig skadd eller drept i bil med opptil 50 prosent.

Beltepåminnere registrerer hvorvidt bilbeltet er i bruk. Hvis ikke varsles føreren med et lys- og/eller lydsignal. Det finnes beltepåminnere som registrerer om det sitter passasjerer foran og i baksetet, og varsler hvis noen av personene ikke bruker belte. Beltepåminnere finnes i nær sagt alle nye biler.
En beltesperre nekter sjåføren å starte bilen hvis ikke bilbeltet er i bruk.

Nødbrems-assistanse (Break Assistance)

Bremsehjelp som forkorter bremsestrekningen ved nødbremsing. Når føreren trykker hardt eller raskt på bremsen, øker bilen bremsetrykket ekstra raskt. Det forkorter bremsestrekningen ved nødbremsning.

Det finnes også systemer som bremser bilen helt foran bevegelige hindre som fotgjengere og syklister, samt stillestående hindre. Systemet er spesielt utviklet for bytrafikk og overtar kontrollen over bilen og bremser ned, hvis føreren ikke rekker å reagere på faren.

Fartsholder (ACC, Adaptive Cruisecontrol)

Fartsholder (cruisecontrol) sørger for bilen holder en jevn, fastsatt hastighet. I tillegg sørger ACC for at du ikke kommer for nær bilen foran deg på veien. Du bestemmer hvilken avstand du minimum ønsker til forankjørende.

Bremser bilen foran deg ned, slik at avstanden reduseres, gjør bilen din det samme. Systemet slår seg av under 30 km/t, og egner seg derfor ikke til bykjøring. Det finnes systemer som gjør at bilen kjører på autopilot i køer. Bilen gasser, bremser og styrer på egenhånd, slik at den følger etter og holder korrekt avstand til bilen foran.

ESP (Electronic Stability Program)

ESP forhindrer at bilen skrenser. Dette reduserer ulykkesrisikoen med minst 20 prosent på alle typer underlag, viser en dybdestudie fra Vägverket og Folksam i Sverige. Dette er egentlig ikke «ny teknologi». ESP finner en i nær sagt alle nye biler, og det har vært standard i mange modeller i flere år.

Alkolås

Alkolås sikrer at føreren ikke kjører i alkoholpåvirket tilstand. Før turen starter, må du blåse inn i et munnstykke som registrerer promillen. Er den for høy, vil ikke bilen starte. Alkolås blir brukt av enkelte transportfirmaer i Norge, Sverige og Storbritannia. Det finnes også prøveprosjekt i Sverige der promilledømte får alkolås i sine biler.

Andre førerstøttesystemer

Det finnes en rekke andre systemer i nye bilmodeller. Disse kan variere fra et bilmerke til et annet, men er foreløpig sjelden standardutstyr i nye biler:

  • Varsling hvis sjåføren er uoppmerksom eller holder på å sovne. Systemet registrerer bilens bevegeleser. Skulle den bevege seg utover oppmerkingen i veibanen, eller vingle ukontrollert, blir sjåføren varslet med lys- og lydsignal. Det finnes også systemer som varsler sjåføren hvis bilen skifter felt uten at føreren har signalisert dette med blinklys.
  • Ecall er et varslingssystem der bilen ringer alarmsentralen ved en ulykke. Redningspersonell får mulighet til å snakke med den skadde og ser hvor bilen befinner seg.
  • Enkelte modeller har kamera på speilene som registrerer om det befinner seg andre i blindsonen, og varsler føreren om dette, hvis føreren gir tegn til å svinge.
  • Det finnes systemer som holder tilbake informasjon i stressende situasjonen. Kjører du for eksempel i tett bytrafikk, kan bilen stoppe innkommende samtaler, tekstmeldinger, eller beskjeder om lavt nivå på spylevæske. Når du parkerer, eller kjører i et mindre komplisert trafikkbilde, får du beskjedene som har blitt holdt tilbake.
  • Nattsyn ser etter hinder i veibanen når bilen kjører i mørket eller tykk tåke. Føreren kan følge med på en skjerm eller via et display rett på frontruten.

(Kilder: European Transport Safety Council/Bilimportørenes Landsforening/Volvo/Statens vegvesen/DinSide.no/Teknisk Ukeblad)

Del dette på:

Facebook Twitter