Trafikkråd i utlandet

Europeiske Reiseforsikring og Trygg Trafikk har sammen utarbeidet 10 trafikkråd til nordmenn som er på ferie eller reise i utlandet.

1. Kjør rusfritt

Promillegrensen varierer, og i noen land kan du ta et glass vin, og være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille.

2. Bruk bilbelte

Bruk alltid bilbeltet, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.

 3. Sørg for at barna er sikret i bil

Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol sørg for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget.

 4. Pass på barna i trafikken

Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når veien skal krysses.

5. Bruk alltid hjelm!

Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader, som gir varige skader og ødelegger mer enn ferien.

 6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel

Badetøy er ikke egnet som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe.

 7. Observer trafikkulturen før du kaster deg ut i den

Sett deg inn inn i de formelle trafikkreglene der du er, og ikke ta for gitt at de følger nøyaktig det samme mønsteret som de norske. Mange land har også uformelle trafikkregler eller praksis du bør kjenne.

 8. Vær uthvilt

Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om nødvendig om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille.

 9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy

Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjerer i tillegg.

 10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker

Flere og flere land går over til et felles nummer for nød – 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi.

Del dette på:

Facebook Twitter