Fakta om refleks og Refleksdagen

Torsdag 15. oktober 2015 arrangeres den nasjonale refleksdagen for 10. gang. Dagen markeres med ulike aktiviteter i alle landets fylker.

Refleksdagen:

Bakgrunnen for Refleksdagen er den nasjonale målsettingen om refleksbruk. Den sier at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder, og 60 prosent skal bruke refleks på landet, i 2018 .

I 2014 brukte 32 prosent av den voksne befolkningen refleks, så det er langt igjen før målsettingen er oppnådd .

Gjennom arrangementer landet over ønsker vi å informere om hvor viktig det er at fotgjengere bruker refleks i mørket. Trygg Trafikks arbeid med Refleksdagen er et samarbeid med SpareBank 1 Forsikring.

Hvert år produseres en egen refleks til den nasjonale refleksdagen. I år er det musikk- og kunstkollektivet Apparatjik som har designet refleksene. Apparatjik ble grunnlagt i 2008 av Magne Furuholmen i A-ha, Guy Berryman i Coldplay, Jonas Bjerre i Mew og Martin Terefe.

Skadetall :

De siste fem årene (2010-2014) har 93 fotgjengere omkommet på norske veier. 449 er blitt hardt skadd, mens 2335 ble lettere skadd.

Av de omkomne var 43 personer over 65 år. Det betyr at nesten halvparten av de drepte fotgjengerne var eldre mennesker.

Hvert år blir gjennomsnittlig nær 20 fotgjengere drept i trafikken, 90 blir hardt skadd, mens 470 blir lettere skadd.

Refleks og risikoreduksjon :

Om lag 35 prosent av dødsulykkene med gående skjer i mørket.

Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks.

Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med rundt 85 prosent.

Tenk deg at du går uten refleks i mørket langs en vei. Da vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på å oppdage deg. Med refleks vil bilføreren ha 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt!

 

Kilder:

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017
Trygg Trafikks nasjonale reflekstelling 2014
Statistisk sentralbyrå, 2015
Transportøkonomisk institutt, Trafikksikkerhetshåndboken

 

 

Del dette på:

Facebook Twitter