Må vårt nye refleksplagg sertifiseres?

Dersom man ønsker å ta frem et nytt plagg med refleks må man først avklare om refleksen er «til pynt» eller om man ønsker å lage et plagg som gjør brukeren bedre synlig.

Er refleksen kun «til pynt», dvs. lite fremtredende og plagget ikke gir inntrykk av å være et synbarhetsprodukt, behøves ingen sertifisering og produktet skal ikke CE-merkes. Eksempel kan være plagg med små refleksmerker eller refleksbiter.

Så fort et plagg signaliserer at «bruker du meg så synes du bedre i trafikken» er plagget omfattet av PVU-forskriften og må sertifiseres/CE-merkes. Her kan det finnes gråsoner der presentasjon/markedsføring avgjør om et produkt er å anse som et PVU eller ei. For produkter rettet mot forbrukere er DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) tilsynsmyndighet i Norge. DSB har ulike sanksjonsmuligheter som kan iverksettes dersom et synbarhetsplagg ikke møter forskriften. Det finnes allikevel flere synbarhetsplagg på markedet som enten ikke er CE-merket, eller der sertifikat og plagg ikke stemmer overens. Synbarhetsplagg er bare en liten del av DSBs ansvarsområde og grunnet begrensede ressurser forekommer generell markedskontroll sjelden. Vanligere er det at konkurrenter anmelder hverandre dersom den ene følger lovverket og den andre ikke da dette kan være konkurransevridende.

Alle materialprøvene som vises er samlet inn av Farmhouse under prosjektet med Remerk. Foto: Eivor Eriksen

Refleksmateriell fra ulike produsenter som kan brukes i produksjon av blant annet klær.
Refleksmateriell fra ulike produsenter som kan brukes i produksjon av blant annet klær.
Refleksmateriell fra ulike produsenter som kan brukes i produksjon av blant annet klær.
Refleksmateriell fra ulike produsenter som kan brukes i produksjon av blant annet klær.
Refleksmateriell fra ulike produsenter som kan brukes i produksjon av klær eller liknende.
Refleksmateriell fra ulike produsenter som kan brukes i produksjon av klær eller liknende. Foto: Eivor Eriksen
Refleksmateriell til bruk i klesproduksjon. Foto: Eivor Eriksen
Refleksmateriell. Foto: Eivor Eriksen
Refleksmateriell. Foto: Eivor Eriksen
Refleksmateriell. Foto: Eivor Eriksen

Del dette på:

Facebook Twitter