Barn i bil – spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om sikring av barn i bil.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål så send oss gjerne en e-post og vi gir deg svar så fort vi har mulighet.

Informasjonstjenesten om riktig sikring av barn i bil er et samarbeid mellom forsikringsselskapet If og Trygg Trafikk. Riktig sikring av barn i bil er komplisert. Vi gir gjerne generelle råd og anbefalinger, men har du konkrete spørsmål om enkelte bilmodeller og barneseter, ta kontakt med forhandler. Trygg Trafikk anbefaler ikke bestemte produsenter eller barneseter fremfor andre.

Vi kan svare på spørsmål på vår Facebook-side, på e-post barnibil@tryggtrafikk.no eller på telefon 22 40 40 40. Vi garanterer at du får svar på e-post så fort vi har mulighet. Vi publiserer en del av de spørsmålene vi får på denne siden. If leier ut barneseter. Du finner mer informasjon om dette tilbudet på Ifs nettsider.

Må barnesetet byttes etter kollisjon?

Trygg Trafikk anbefaler at barnesikringsutstyr som har vært involvert i ulykker skal byttes ut. Eneste unntak fra dette er hvis ulykken har skjedd i gangfart, for eksempel under påkjørsler inne på parkeringsplasser, og kun påført bilen rent kosmetiske ytre skader. I alle andre ulykker der barnesikringsutstyr er plassert i bil, vil vi anbefale at utstyret skiftes ut. Dette for å hindre at utstyr som har tatt skade, og derfor ikke vil fungere optimalt under en kollisjon, brukes til å sikre barn under transport i bil.

Kjøpe brukt utstyr?

Det er ikke noe i veien for å kjøpe et brukt barnesete, hvis man som du sier forsikrer seg om at setet ikke har vært med i en ulykke, at den ikke er for gammel, og at du får med monteringsanvisningen, slik at du er sikker på å få montert den riktig. Med «ikke for gammel» mener vi ikke eldre enn ca fem år når du kjøper den, fordi du bør kunne bruke den i tre-fire år før den blir 8-9 år som er det vi mener er maks levetid for barneseter. Årsaken er at det over tid kan oppstå en materialtretthet i plastmaterialene i setet som gjør den mer porøs og svekker de støtabsorberende evnene.

Babyseter bør helst ikke være eldre enn mellom 5-7 år når de er i bruk. Disse setene slites mer fordi babysetene gjerne blir tatt inn og ut av bilen oftere, og blir oftere brukt til flere barn.

Koble ut airbag, eller ikke?

Trygg Trafikk anbefaler ikke at barn som er lavere enn 140 cm sitter i forsete med aktiv airbag, basert på kunnskap fra blant annet Väg- och Transportforskningsinstitutet (www.vti.se) i Sverige, som gjennomfører kollisjonstester. Det «hjelper ikke» at barnet sitter i barnesete og kommer høyere, fordi faren også ligger i at hodet er tungt i forhold til kroppen og nakken er mindre stiv (muskler og skjelett er ikke like utviklet) enn hos en voksen. Det gjør at hodet vil bli kastet lengre forover i en eventuell kollisjon, og barnet risikerer å bli truffet på issen av airbagen, med fare for kompresjonsskader i nakken. En airbag blåses opp og tømmes igjen på millisekunder, og treffer derfor personen i setet med svært stor kraft. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor risikoen for alvorlige skader er i en gitt situasjon, derfor frarådes det å plassere barn som er lavere enn 140 cm foran en airbag som ikke er koblet ut. Airbag reduserer risiko for skader hos voksne med  5 – 10 prosent, men bruk av bilbelte betyr 50-60 prosent risikoreduksjon – det vil si at effekten av airbag er forholdsvis liten sammenlignet med bilbeltet.

Noen bilprodusenter tillater nå at barn som sitter forovervendt kan sitte foran en aktiv airbag. Sjekk med bilprodusenten om det gjelder din bil.

Gammel bilstol?

Vi anbefaler å kassere seter som er eldre enn 8 år gamle fordi plast og isopor eller andre støtabsorberende materialer i setene blir sprø og mer porøse med tiden. Et barnesete bør med andre ord ikke være over 8 år når det er i bruk.

Det kan være greit å vurdere kassering av babyseter noe tidligere, eksempelvis mellom 5-7 år. Disse setene slites mer fordi babysetene gjerne blir tatt inn og ut av bilen oftere, og blir oftere brukt til flere barn.

Spedbarn i bilbarnestol?

Vi sier at barnet bør få komme opp av barnesetet ca. annenhver time, eller når de gir uttrykk for å være misfornøyde. Hvis misnøyen ikke skyldes sult eller at bleia er full, kan det nemlig skyldes at de ligger/sitter ubehagelig. Det er ikke skadelig for barnets rygg å liggesitte i et bilbarnesete for babyer. Se artikkelen i Gravid der overlege Tor E. Calisch avkrefter dette. Grunnen til at spedbarn skal få komme opp ganske ofte er at de synker sammen etter hvert, og ikke selv klarer å skifte stilling og rette seg opp, slik bare litt større barn, og vi voksne kan. De eneste spedbarna som av og til må ligge flatt, er barn som er premature og som derfor kan få pustevansker av å «synke sammen». For friske fullbårne babyer er det ingen fare. Det er ikke nødvendig å vekke barnet hvis det sover, da har barnet det bra. Tips: Det finnes speil som kan festes i seteryggen foran barnet, slik at du som sjåfør kan se det, og ha blikkontakt selv om barnet sitter i baksetet med ryggen mot kjøreretningen. Fås kjøpt i barneutstyrsforretninger. Men når barna er små og man skal på lange turer går det an å vurdere tog eller fly for hele eller deler av familien.

Bakovervendt ved påkjørsel bakfra?

Det skjer flere påkjørsler bakfra, men farten er mye lavere, og enten kjører begge bilene i samme retning, eller bilen står stille og da er kreftene som må tas ut et sted mye mindre. I frontkollisjoner som i verste fall skjer med to biler som kjører i 70 – 80 km/t er kreftene enormt mye større – og det er da belastningen på et barns nakke som sitter forovervendt vil bli for stor. Dagens biler er sikre, og kupeen skal bevares mest mulig intakt – men da blir også bevegelsen inne i bilen enda større enn i eldre biler.

Bilstolens seler eller bilbelte til treåring?

I følge VTI (Statens väg-och transportforskningsinstitut) i Sverige finnes det ikke noe entydig svar på dette. Hvis barnet sitter i fempunktsbelte, kan det få nakkeskader ved en kollisjon fordi belastningen blir størst der. Hvis barnet sitter i trepunktsbelte, kan det  «vris» ut av selen og slå hodet inn i setet foran eller andre elementer i bilen. Det beste er å ha barnet sittende bakovervendt så lenge som mulig, så unngås problematikken.

Plass til tre barnestoler i baksetet? Treffpunkt i bilulykker

De alvorligste ulykkene med personskade skjer i frontkollisjoner, selv om det også forekommer kraftige påkjørsler bakfra. Derfor anbefaler vi den beste sikringen for barn i forhold til frontkollisjoner. Men forskning viser at også i påkjørsler bakfra er en bakovervendt barnesete best i de aller fleste tilfeller. Det er ulykker hvor barnet aldri ville overlevd uansett plassering, og det er ulykker hvor et stort kjøretøy kjører inn i ett som står stille. Men statistisk sett er dette få tilfeller.

Ulykker med bilpassasjerer 2008-2012 fordelt på ulykkestype

Drept

Hardt skadd

Totalt

Andel av ulykkene i prosent

Påkjørsel bakfra eller andre ulykker i samme kjøreretning

6

61

67

7

Møteulykker

93

320

413

42

Ulykker ved kryssende kjøreretninger og avsvingning

8

66

74

7

Utforkjøringsulykker

71

321

392

40

Andre ulykker

6

32

38

4

Totalt

184

800

984

100

Nedenfor er tall fra FNOs skadestatistikk (Trast). Her ser vi antall uhell som forsikringsbransjen har fått innrapportert fra bilister i årene 2008-2012.

Materielle skader på personbiler i 2008-2012 fordelt på ulykkestype

Antall materielle skader

Prosentvis andel av ulykkene

Kryssende kjøreretninger i kryss

134 378

9

Møtende kjøreretninger i kryss

10 996

1

Paralelle kjøreretninger i kryss

8 946

1

Påkjørt bakfra

228 793

15

Forbikjøring

36 968

2

Møting

75 432

5

Rygging

267 280

18

Påkjørt parkert kjøretøy

244 179

16

Eneulykke

293 045

20

Påkjørsel av myk trafikant

4 846

0

Annen ulykkestype

174 774

12

Ukjent

15 762

1

Totalt

1 495 398

100

Ulykkesfordelingen er en ganske annen når en ser på uhell med kun materielle skader, enn i ulykkene med alvorlige personskader.

I uhellene ser vi at påkjørsler bakfra, rygging og påkjørsler av parkerte kjøretøy til sammen utgjør nesten halvparten (49 prosent) av ulykkene.

I de alvorlige ulykkene utgjør påkjørsler bakfra 7 prosent.

Folksam i Sverige har laget en rapport om barn i bil. Der står det blant annet om faremomenter forbundet med frontkollisjoner, påkjørsler fra siden og bakfra. (Se side 10 og 11).

Trygg Trafikk har laget en ny animasjonsfilm om sikring av barn i bil, den viser tydelig hvorfor det er best å sitte bakovervendt.

Sikring av barn i bil på ferie Hvor lenge må barnet sitte bakovervendt?

Det er påbudt å sikre de minste bakovervendt når de sitter i bilstol. Hvor lenge er avhengig av setet du har. I seter godkjent etter ECE r 44 04 må barnet sitte bakovervendt frem til 9 kg, mens i-Size/UN r 129 seter har krav opp til 15 måneder. Vi anbefaler bakovervendt så lenge som mulig, minst til 4 år. All forskning viser at bakovervendt er det tryggeste. 

Mistet barnestol i bakken, må det byttes?

Er du usikker på om setet fortsatt kan brukes så er det best å ta kontakt med produsenten og høre.