Transport i rullestol og seng

Så langt det er mulig anbefaler vi at barn under 36 kg benytter bilbarnesete, og at barn over 36 kg sikres i bilsete med bilbelte eller med et spesialtilpasset barnesete.

Transport i rullestol

Velger man å transportere barnet i rullestol må følgende ivaretas:

  • Velg en kollisjonsgodkjent rullestol.
  • Rullestolen skal festes til gulvet i bilen eller spesialtilpasset bilsete for rullestoler. Til dette finnes godkjente (E-merket) stropper og fester for montering på rullestol og i bilgulvet.
  • For å sikre i tilfelle påkjørsel bakfra må rullestolen ha hodestøtte.
  • I tilfelle frontkollisjon skal det monteres godkjent (E-merket) sikkerhetsbelte i bilen. Hoftebelte i rullestolen er ikke tilstrekkelig.

Det anses sikrere å transportere barnet sittende i elektrisk rullestol enn i en manuell rullestol blant annet fordi det finnes godkjente fester til de fleste elektriske stolene. De kan fås med elektrisk betjening. Rullestolen er i seg selv mer massiv og kompakt enn en manuell rullestol, og den har hodestøtte.

Det er viktig å være klar over at kollisjonstestede rullestoler blir testet med vanlige dukker som ikke tar hensyn til funksjonshemming.

Transport i seng

For noen barn er det nødvendig å ligge under transport. Barnet sikres med belter i bagen, og bagen sikres med nettingovertrekk. Sikkerheten må vurderes skjønnsmessig. Man må søke om tillatelse for å transportere barn på denne måten.

Krav til sikring

Krav til sikring av barn med spesialtilpassede løsninger er skilt mellom løyvepliktig transport og privat transport:

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. § 6 brukes ved godkjenning av alle kjøretøy som skal brukes i løyvepliktig transport av funksjonshemmede.

Ved privat transport av funksjonshemmede er det krav til godkjenning av tilpasninger før kjøretøyet kan benyttes til slik transport/kjøring. Ta kontakt med NAV for mer informasjon.

Del dette på:

Facebook Twitter