Saksgang for anskaffelse av barnesete

Utstyr for sikring av barn med funksjonshemming i bil er inndelt i to grupper: frittstående sete og naglefast.

Utstyr for sikring av funksjonshemmede barn i bil er søknads- og formidlingsteknisk inndelt i to grupper:

  • Frittstående sete som festes i bilens originale sikkerhetsbeltefester og izofix-feste (vanlig handelsvare).
  • Sete eller seng som skrus fast i bilen og benevnes i trygdelovgivningen som naglefast.

Saksgang for frittstående sete

Kommunehelsetjenesten utreder behovet og hjelper til med funksjonsvurdering/begrunnelse. Det sendes videre til NAV Hjelpemiddelsentral som vedtaks- og formidlingsavdeling behandler søknaden, fatter vedtak og bestiller setet. Leverandøren leverer setet til bruker og veileder i montering og bruk. Kommunehelsetjenesten bør være med på dette.

Saksgang for naglefast sete

Søknadsskjema er tilgjengelig hos NAV og de behandler søknaden. Bruker eller NAV kan be kommunehelsetjenesten om å utrede behovet.

  • NAV Bilsenter fatter foreløpig vedtak og sender saken til hjelpemiddelsentralens bilavdeling.
  • NAV Hjelpemiddelsentral innkaller ofte bruker til utprøving for å finne egnet løsning. Ofte deltar kommunehelsetjenesten.
  • NAV Hjelpemiddelsentral innhenter og vurderer pristilbud, samt sender anbefaling.
  • NAV fatter vedtak og ber NAV Hjelpemiddelsentral bestille løsningen. De bestiller og følger opp at løsningen passer bruker og er godkjent. Kommunehelsetjenesten bør være til stede ved overlevering til bruker.

Del dette på:

Facebook Twitter