Tilpasse barneseter

Det er ulike årsaker til at barn trenger spesialtilpasning av barnesete i bil. Nedenfor beskrives ulike fysiske kjennetegn som medfører ulikt behov, samt tilpasning som kan være nødvendig.

Spastisitet

Spastisitet og ufrivillige bevegelser kan forebygges med en god og tilpasset sittestilling. Vinkelen i leddene kan for eksempel påvirkes slik at spasmene opphører eller avtar. Bilbeltets plassering kan alene være tilstrekkelig for å bryte mønstret og fremme god sittestilling. God plass i bilen er gunstig.

Barnets hodestørrelse utgjør en mye større prosentandel av kroppen enn hos voksne. Manglende hodekontroll

Å få til god stabilitet og hodekontroll kan være en stor utfordring. Hodet faller ofte framover eller glir sterkt over til sidene. Hodekontrollen kan best sikres ved å velge et sete som kan lenes litt bakover slik at man oppnår bedre stabilitet. Sete med polstrede sidestøtter kan også være til hjelp.

Epilepsi

Utfordringen med epilepsi er å forebygge anfall. Det kan gjøres ved å forhindre lysflimmer og lysglimt. Hvilke tiltak man velger er avhengig av anfallshyppigheten. Det kan være nødvendig å utstyre bilen med mørke vinduer og plassere barnet i midtsetet, slik at avstanden til vinduene blir så stor som mulig. Da blir effekten av reflekser og lysblink mindre. Ekstra speil kan monteres slik at man har god kontroll og hele tiden ser barnet. Bakovervendt sittestilling kan minimere anfall.

Stive ledd

Barn med stive ledd har som regel problemer med sittestillingen. Det viktigste er å støtte opp barnet slik at det sitter komfortabelt og ikke får vondt. Trykkskader og sirkulasjonsstans kan forekomme, derfor må man jobbe med sittestillingen. Bilbelte er ofte i seg selv en god støtte.

Sonde

Barn med sonde kan få problemer med sikkerhetsbeltene. Selv om sonden i de fleste tilfeller er til liten bry, er alle barnets bevegelser en risiko for skade i området der sonden er plassert.
Adferdsforstyrrelser/hyperaktivitet

Det finnes en rekke måter å kompensere for adferdsforstyrrelser/hyperaktivitet. Det er viktig at løsningene man velger er humane, samtidig som de ivaretar sikkerheten både til fører, barnet og andre passasjerer.

Sprikgips

Hvis et barn har sprikgips, for eksempel på grunn av hofteleddsdysplasi, påvirker det sittestillingen. Enkelte bilbarneseter kan være bedre egnet enn andre. Foreldre og barneutstyrsforretninger har anbefalt Maxi Cosi 0-13 kg,  Acta Graco Duologic, Acta Graco Cosmic comfort, Britax Two-Way og Britax Multi-Tech.

Hofteleddsdysplasi er en tilstand som kan gå fort over, men den kan også vare lenge og dukke opp gjentatte ganger i løpet av barnets vekst og utvikling. Folketrygden dekker utgifter til mennesker med varige behov (utover to – tre år). Det er opp til barnets lege å dokumentere at et barn med hofteleddsdysplasi har rett til å få refundert utgiftene til bilsikringsutstyr.

Formstøpt sete

Formstøpt bilbarnesete kan være nødvendig for å tilpasse sittestillingen til barn med helt spesielle behov, og anbefales når barnet sitter mye og lenge i bil. Ulempene med denne løsningen er at det tar lang tid å tilpasse setet til barnets kropp. For mer informasjon kontakt NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Alle løsninger for å sikre barn i bil må være godkjent av Trafikkstasjonen. Små modifikasjoner eller forandringer kan ikke gjøres uten tillatelse. Uansett tilpasning skal barnet kunne frigjøres fra setet, eller sammen med setet, med ett grep. Er du usikker, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral eller din lokale Trafikkstasjon.

Del dette på:

Facebook Twitter