Påbudt sikring av barn i bil

Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye.

  • Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt.
  • Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Reglene gjelder for barn under 36 kilo, etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
  • Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er airbag. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
  • I bil der det ikke er bilbelter (veteranbiler) skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr

Godkjenningskravene

  • Barn under 9 kg må sikres bakovervendt ved bruk av bilbarnestol.
  • Se etter tallkombinasjonen 04 44 når du skal kjøpe sikringsutstyr til barn i bil. Da vet du at utstyret tilfredsstiller gjeldende godkjenningsnorm som er ECE R44-03 og R44-04.
  • Alt utstyr i salg og utleie må være godkjent etter ECE R44-03 og R44-04. Godkjenningsmerket skal angi hvilken vektklasse utstyret gjelder for.
  • «Universal» betyr at utstyret kan brukes i alle biler. Inne i sirkelen står det en E og et tall. Dette tallet viser i hvilket land setet er produsert.

Ny standard for barneseter

Med det nye regelverket UN r 129/i-Size skal barn sitte bakovervendt frem til minst 15 måneder.  Stoler godkjent etter dagens standard ECE r 44 04 vil også være godkjent i mange år fremover.

Fakta om i-Size:

En ny standard for barneseter.

Gjelder kun for utvalgte biler med isofix-fester. I en overgangsfase kan I-Size seter brukes i biler med isofix-fester, så fremt bilene står i  en billiste som følger med setet.

Den nye standarden har en rekke forbedringer:

Det kreves at setet monteres bakovervendt frem til barnet er 15 måneder.
Krav om at alle seter skal testes for sidekollisjon, noe som vil føre til bedre beskyttelse av barnets hode.

Setene skal kun monteres med Isofix-fester, noe som reduserer risikoen for feilmontering av setene. Men babysetene som er godkjent etter det nye regelverket skal også  kunne monteres med belter.

Del dette på:

Facebook Twitter