Brosjyrer til foreldre/FAU

Her kan du laste ned aktuelle brosjyrer og materiell til foreldre.

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU)

Tips og råd om sykling på skoleveien i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven §12 - 1 av 20.08.2015, som gir foreldre rett til å bestemme når deres barn kan sykle til skolen.

Presentasjon av veileder, Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Presentasjon av veileder til foreldremøter

Denne presentasjonen bygger på veilederen "Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem", og er ment som en hjelp til møter og innlegg.

Informasjon til foreldre/foresatte

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Informasjon til foreldre og foresatte i forbindelse med endring i forskrift til opplæringsloven og sykling til skolen.

6-åringar på skuleveg

Foreldrehefte

Råd til foreldre om trafikktryggleik på skuleveg. Nynorsk.

6-åringer på skolevei

Foreldrehefte

Råd til foreldre om trafikksikkerhet på skolevei. Bokmål.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Veileder

Veileder som viser hvilke momenter som er sentrale når kommuner skal vurdere om en skolevei er særlig farlig.

Til FAU

Trafikkopplæring og trafikksikkerhet i skolen

En del av læringsmiljøet er også skoleveien, skolegården og skolens nærmiljø. Se hva du som FAU kan påvirke.

Sikker skoleskyss

Informasjon til busselskaper, sjåfører, skoler og foreldre

Råd om skoleskyss fra NHO Transport og Trygg Trafikk.

Sykle til skolen

Brosjyre om å sykle til skolen

Råd om sykling til skolen fra Statens vegvesen, FUG, SLF, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Del dette på:

Facebook Twitter