Gåprøve

Målet med gåprøven er at elevene skal lære seg trafikkregler for fotgjengere.
Øv på reglene i klasserommet og i en gåløype ute i trafikken. Opplæringsperioden bør avsluttes med en praktisk gåprøve, og gjennomføres både på 1., 2. og 3.trinn.

Regler og spørsmål

Gå langs vei Tid: 30 - 45 min
Krysse vei Tid: 30 - 45 min