Oppmerksomhet i trafikken

Å bruke mobiltelefon bak rattet er som 0,8 i promille.

Her det oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne

 • diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjonsevne i trafikken
 • gi praktiske eksempler på og refletere over hvordan sansing og reaksjoner, kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet

Mobilbruk kan være like farlig som promille

Se filmene og les teksten om mobilen som stjeler oppmerksomhet. Teksten sier noe om lovverk, ulykker og sammenligner mobilbruk med promille.

 • Hvilke erfaringer har du selv fra mobilbruk som gående, syklende eller som passasjer i bil?
 • Hva annet stjeler oppmerksomhet fra deg i trafikken?

Argumentasjon

Hvem ville du ha sittet på med? Begrunn svaret ditt.

 • En sjåfør som har drukket en halvliter øl.
 • En sjåfør som er trøtt.
 • En sjåfør som har tatt sovetabletter.
 • En sjåfør som er nyforelsket.

Hva skjer med reaksjonsevnen og konsentrasjonen i tilfellene over?
Finn gode argumenter for å kunne si nei, og øv på hvordan det går an å si fra i praksis.

Kan film påvirke holdninger?

 • Motorførernes avholdsforbund har en årlig landsomfattende konkurranse. Gå inn på DeathTrip og se noen av filmene. Lag deres egen konkurranse og kår den filmen dere mener vil ha best gjennomslagskraft blant ungdom.
 • Statens vegvesen har kjørt kampanjen Stopp og sov. Gi eksempler på og reflektér over hvordan trøtthet påvirker sanser og reaksjoner i trafikken.

En sann historie

Den 5. april kl. 0400 om natten kjører Lars på moped med en promille på 1,25. Han kommer alvorlig til skade da han kjører inn i et tre og velter. Skaden han pådrar seg er antydet til minimum 55% medisinsk invaliditet.

Lars blir dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, en bot på kr. 15 000 og fradømt retten til å kjøre bil for alltid. Forsikringsselskapet avslo dekning gjennom ulykkesforsikring og henviste til unntak for for skade voldt på grunn av selvforskylt beruselse. Kilde: Avkortningsnemda.

 • Hva tenker du om dommen Lars fikk?
 • Hva dekker en ansvarsforsikring?
 • Når kan et forsikringsselskap la være å betale ut dekning?

Se også filmen Å tape i lotto.

Del dette på:

Facebook Twitter