sykkelfelt ikon i veien

Sykkelverksted

Å arbeide med sykkelverksted som elevbedrift vil dekke flere av kompetansemålene i trafikk valgfag.

naturfag.no finnes en oversikt over fasene i arbeid med elevbedrift.

Her er det noen oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne

  • demonstrere at et kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og utføre sikkerhetskontroll og vedlikehold

EU-kontroll

Trygg Trafikk anbefaler at skolen tar kontakt med et lokalt verksted for å lære mer om hva en EU-kontroll inneholder og hvordan den foregår.

Enkelt vedlikehold av sykkel

Se filmer om vedlikehold av sykkel på youtube.com, eller på nrk.no/skole. Gjennomfør deretter vedlikehold av egen sykkel.

Del dette på:

Facebook Twitter