Sikre veier og kjøretøy

Teknologien blir stadig viktigere for å redusere antall ulykker.

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålet eleven skal kunne

 • presentere eksempler på trafikksikkherhetstiltak som reduserer faren for ulykker ved trafikk i mørke og under forskjellig vær- og føreforhold

Undersøk sikkerhetstiltak på vei i eget nærmiljø

 • Velg et område, beskriv/dokumentér hva slags type trafikk og hvilke veisystem som finnes i dette område: motorvei, sykkelvei, grusvei, avstikkere, lys, gangbro.
 • Hvilke farer finnes i dette område?
 • Hvilke trafikksikkerhetstiltak finnes allerede i dette området?
 • Gå gjennom de ulike veitiltakene. Hvorfor er de der? Vurdér de ulike tiltakene opp mot natt og dag, og forskjellig vær- og føreforhold.
 • Er veisystemet i ditt nærområde bra nok?

Bildeoppgave

 • Vurdér bildene under. Diskutér hvilke utfordringer som kan oppstå.
 • Bruk egne bilder av ulike situasjoner og diskutér utfordringer.
Fotgjenger i gangfelt

Trafikksikkerhet og teknologi i biler
Bilindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle systemer som gjør bilen til et sikrere kjøretøy. I moderne biler i dag er det et stort antall innebygde datamaskiner som gjør at bilen selv griper inn når det er fysisk umulig for sjåføren å reagere raskt og riktig nok.

 • Hvilke sikkerhetsutstyr finnes i de bilene du sitter på med?
 • Tenk deg at du om noen år skal kjøpe bil og du ønsker at denne skal være så sikker som mulig. Hvilke sikkerhetsfunksjoner skal denne bilen ha?
 • Hva er EuroNCAP?
 • Les teksten ny teknologi i bil.

Trafikksikkerhet og teknologi i biler
De fleste trafikkulykker skjer på grunn av menneskelige feil. I tillegg er våre sanser begrenset.  Systemer for førerstøtte og annen ny teknologi i bil reduserer risikoen for ulykker og alvorlig skader.

 • Påstand: Om få år kjører vi rundt i førerløse og helauatmatiske biler. Er dette en god utvikling?

Del dette på:

Facebook Twitter