Fordeling av temaer på ungdomstrinnet

Trafikkopplæringen på ungdomstrinnet er knyttet til kompetansemål i naturfag og trafikk valgfag.

Trygg Trafikk anbefaler at trafikk og sikkerhet inngår i opplæringen i naturfag på alle trinn, som tema på foreldremøter og som små drypp i forbindelse med oppstart av skoleår og turer i nærmiljøet. Forslag til oppbygging:

8. trinn

  • Gjennnomgang av skolens regler rundt  sykling, sykkelparkering og hjelmbruk.
  • Risikovurdering av egen skolevei.
  • Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på sykkelhjelm.

9. trinn

  • Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på refleks.
  • Lys, syn og farger.
  • Oppmerksomhet og rus.

10. trinn

  • Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på bilbelte.
  • Fart og akselerasjon.
  • Sikkerhetstiltak og risikovurderinger i skolens nærmiljø.

Informasjon, veiledning og støttemateriell til trafikk valgfag.

Del dette på:

Facebook Twitter